ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย A


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
14 4EMPEROR #12 2 2 #13 3 3 5
10 86 #6 5 7 #9 1 1 8
19 ไอเจี๊ยบ.PUBG #17 0 0 #16 0 0 0
15 2.5PM #15 1 1 #10 3 3 4
18 typeZ-By2A #8 2 3 #19 0 0 3
16 Dream Chaser #9 2 2 #7 1 2 4
6 Madihub #13 1 1 #6 9 11 12
8 MUSS.PUBG #14 3 3 #4 3 7 10
17 Merciless.RMUTP #20 4 4 #12 0 0 4
4 COE-9 #7 7 8 #2 5 11 19
1 NoMercy #2 11 17 #5 15 18 35
12 Hephaestus #19 4 4 #11 2 2 6
5 NextFriday.PUBG #10 4 4 #1 3 13 17
9 Alfonzo.rs #11 8 8 #14 1 1 9
3 ก๋วยจั๊บ #5 3 6 #3 11 16 22
19 Verygood #18 1 1 #18 1 1 2
7 Film Gen #3 3 8 #17 2 2 10
2 หมาหนีเมียมาเล่นเกม #1 7 17 #15 5 5 22
11 แพทย์สนาม x Swu #16 1 1 #8 5 6 7
13 เเพทย์สนาม x TU #4 1 5 #20 0 0 5
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 หมาหนีเมียมาเล่นเกม GuPeeZa 7 10 1 10 17
Gunvila
Xenoad
Taetanapat
#2 NoMercy Sirensia 11 6 2 6 17
SiTHONG-
Jamesftz-
Ner0s
#3 Film Gen FG_EKON 3 5 3 5 8
MANZFOTO
POPOTHESLEEP
ThankSmile
#4 เเพทย์สนาม x TU SenSori 1 4 4 4 5
Grantcnc
CharliezALZ
Boxzerr
#5 ก๋วยจั๊บ Neon9 3 3 5 3 6
Ngaz-
SerSuanoi
JZC__JU
#6 86 NoVaOiL 5 2 6 2 7
Ashy1606
PhongR-
Allueia
#7 COE-9 Mr_Jo 7 1 7 1 8
1STLupin
SpeedAhz
xPocKDenGx
#8 typeZ-By2A KUNJANEP0B- 2 1 8 1 3
Stoopiddd
FcBanktogo
KiaZeed
#9 Dream Chaser Champiizx 2 0 9 0 2
PipePeakz
SuD_TeeRaK
Thaibanfc
#10 NextFriday.PUBG EiEi0 4 0 10 0 4
AzKiMo
Mosaic—-
SleepTimeZ
#11 Alfonzo.rs Alfonzo_Dslen 8 0 11 0 8
knightxis
IU-IYOU
DOUl3Le_QQ
#12 4EMPEROR 4EPR_Precise 2 0 12 0 2
OilEmperor04
TellMeNameAgain
4EPR_Jobmayuen-
#13 Madihub abcz 1 0 13 0 1
EggsMove
Pipejeerayu
Moosatae
#14 MUSS.PUBG iGuess_ 3 0 14 0 3
AG_Lionarz
ZaFluK
TstBKS
#15 2.5PM PMaeinr 1 0 15 0 1
MaKebKillz
Frankyzz
YohanJlake
#16 แพทย์สนาม x Swu tziX 1 0 16 0 1
c2N4
YingToodMun
Sawako
#17 ไอเจี๊ยบ.PUBG Piqlett- 0 0 17 0 0
SunnyP_
yerssssss
Lif1108
#18 Verygood DeViRu_Chi 1 0 18 0 1
BellBangPa-in
iNuU_XD
MukZyKayeeMhoi
#19 Hephaestus Ac3p7 4 0 19 0 4
Riszonut09
ICHITANZ
EWR_eSc
#20 Merciless.RMUTP Paifah 4 0 20 0 4
PrettyBoyyy
ShotDogs
TanatipBTP
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 NextFriday.PUBG EiEi0 3 10 1 10 13
AzKiMo
Mosaic—-
SleepTimeZ
#2 COE-9 Mr_Jo 5 6 2 6 11
1STLupin
SpeedAhz
xPocKDenGx
#3 ก๋วยจั๊บ Neon9 11 5 3 5 16
Ngaz-
SerSuanoi
JZC__JU
#4 MUSS.PUBG iGuess_ 3 4 4 4 7
AG_Lionarz
ZaFluK
TstBKS
#5 NoMercy Sirensia 15 3 5 3 18
SiTHONG-
Jamesftz-
Ner0s
#6 Madihub abcz 9 2 6 2 11
EggsMove
Pipejeerayu
Moosatae
#7 Dream Chaser Champiizx 1 1 7 1 2
PipePeakz
SuD_TeeRaK
Thaibanfc
#8 แพทย์สนาม x Swu tziX 5 1 8 1 6
c2N4
YingToodMun
Sawako
#9 86 NoVaOiL 1 0 9 0 1
Ashy1606
PhongR-
Allueia
#10 2.5PM PMaeinr 3 0 10 0 3
MaKebKillz
Frankyzz
YohanJlake
#11 Hephaestus Ac3p7 2 0 11 0 2
Riszonut09
ICHITANZ
EWR_eSc
#12 Merciless.RMUTP Paifah 0 0 12 0 0
PrettyBoyyy
ShotDogs
TanatipBTP
#13 4EMPEROR 4EPR_Precise 3 0 13 0 3
OilEmperor04
TellMeNameAgain
4EPR_Jobmayuen-
#14 Alfonzo.rs Alfonzo_Dslen 1 0 14 0 1
knightxis
IU-IYOU
DOUl3Le_QQ
#15 หมาหนีเมียมาเล่นเกม GuPeeZa 5 0 15 0 5
Gunvila
Xenoad
Taetanapat
#16 ไอเจี๊ยบ.PUBG Piqlett- 0 0 16 0 0
SunnyP_
yerssssss
Lif1108
#17 Film Gen FG_EKON 2 0 17 0 2
MANZFOTO
POPOTHESLEEP
ThankSmile
#18 Verygood DeViRu_Chi 1 0 18 0 1
BellBangPa-in
iNuU_XD
MukZyKayeeMhoi
#19 typeZ-By2A KUNJANEP0B- 0 0 19 0 0
Stoopiddd
FcBanktogo
KiaZeed
#20 เเพทย์สนาม x TU SenSori 0 0 20 0 0
Grantcnc
CharliezALZ
Boxzerr
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 Verygood DeViRu_Chi
BellBangPa-in
iNuU_XD
MukZyKayeeMhoi
#0 Film Gen FG_EKON
MANZFOTO
POPOTHESLEEP
ThankSmile
#0 หมาหนีเมียมาเล่นเกม GuPeeZa
Gunvila
Xenoad
Taetanapat
#0 แพทย์สนาม x Swu tziX
c2N4
YingToodMun
Sawako
#0 เเพทย์สนาม x TU SenSori
Grantcnc
CharliezALZ
Boxzerr
#0 4EMPEROR 4EPR_Precise
OilEmperor04
TellMeNameAgain
4EPR_Jobmayuen-
#0 86 NoVaOiL
Ashy1606
PhongR-
Allueia
#0 ไอเจี๊ยบ.PUBG Piqlett-
SunnyP_
yerssssss
Lif1108
#0 2.5PM PMaeinr
MaKebKillz
Frankyzz
YohanJlake
#0 typeZ-By2A KUNJANEP0B-
Stoopiddd
FcBanktogo
KiaZeed
#0 Dream Chaser Champiizx
PipePeakz
SuD_TeeRaK
Thaibanfc
#0 Madihub abcz
EggsMove
Pipejeerayu
Moosatae
#0 MUSS.PUBG iGuess_
AG_Lionarz
ZaFluK
TstBKS
#0 Merciless.RMUTP Paifah
PrettyBoyyy
ShotDogs
TanatipBTP
#0 COE-9 Mr_Jo
1STLupin
SpeedAhz
xPocKDenGx
#0 NoMercy Sirensia
SiTHONG-
Jamesftz-
Ner0s
#0 Hephaestus Ac3p7
Riszonut09
ICHITANZ
EWR_eSc
#0 NextFriday.PUBG EiEi0
AzKiMo
Mosaic—-
SleepTimeZ
#0 Alfonzo.rs Alfonzo_Dslen
knightxis
IU-IYOU
DOUl3Le_QQ
#0 ก๋วยจั๊บ Neon9
Ngaz-
SerSuanoi
JZC__JU

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย B


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
8 PUBGเฉพาะกิจ #7 5 6 #8 3 4 10
14 Mine.RSU #15 5 5 #16 0 0 5
3 Recade #11 2 2 #3 10 15 17
18 หาสปอนเซอร์ by sripatum khonkaen #12 2 2 #20 0 0 2
6 กานผู้หิวโหย #2 7 13 #13 0 0 13
7 Dozen #6 4 6 #15 5 5 11
2 Green.Nona #16 6 6 #7 13 14 20
1 KMITLesport.Passion #1 17 27 #1 20 30 57
16 TEAM ALL BLACK #18 2 2 #10 2 2 4
15 Charlotte #13 2 2 #9 3 3 5
11 RMUTP #20 0 0 #2 2 8 8
4 Fourth Gods #10 6 6 #4 4 8 14
19 NUTH #14 2 2 #18 0 0 2
12 Hybrid.Buu #17 1 1 #12 7 7 8
13 SNAIL.PUBG #8 3 4 #6 1 3 7
9 PSRU #4 3 7 #19 1 1 8
5 NORTH.PUBG #3 4 9 #5 1 4 13
10 FuII #5 4 7 #11 1 1 8
20 ZENS #9 1 1 #17 0 0 1
17 Super1500 #19 0 0 #14 2 2 2
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 KMITLesport.Passion PipoMans 17 10 1 10 27
Cz_BlackLable
GorillaBC
MillionHunter
#2 กานผู้หิวโหย CAVALIIERE 7 6 2 6 13
garndespair-
DernSayPaiNapan
PondDonp
#3 NORTH.PUBG zTHENAMEz 4 5 3 5 9
Teez4
du-Mex
lvlel2ody
#4 PSRU PORTGAS1F 3 4 4 4 7
RoongP
SudTeE
LoWeI2Cool
#5 FuII EIIes 4 3 5 3 7
UMEO4II
STATICs-
Acinonyx
#6 Dozen Shevchenky 4 2 6 2 6
Monkeyz-
Agamottoz-
Dozen_DDOS
#7 PUBGเฉพาะกิจ Wittawath 5 1 7 1 6
SkullRED
thelin22
Art-Anuvat
#8 SNAIL.PUBG THANOSS- 3 1 8 1 4
Tgod__
KTP-CHAMP
PK-ovredose
#9 ZENS MonzSterz 1 0 9 0 1
KNosTz
NoisyBoy789
Myl3ad
#10 Fourth Gods 4nxiety_ 6 0 10 0 6
MarklUnseen
Kuliboo
NOTOO
#11 Recade otolol 2 0 11 0 2
KilerThailand
Jedz-
JhoNNiERiChMoNDX
#12 หาสปอนเซอร์ by sripatum khonkaen Guar2Dian 2 0 12 0 2
YouYuiChi
KAPOx3
MickyAV
#13 Charlotte Torvinfo 2 0 13 0 2
basbasz
MILD007
OW_LUCiEN
#14 NUTH ์์N1CESecret 2 0 14 0 2
Disas-ter
AeMeMM
DarkSlarkk
#15 Mine.RSU Merlings- 5 0 15 0 5
CarryMeister-
Femus
MosShootEmUp
#16 Green.Nona Infamousz 6 0 16 0 6
smoky-bites
MangoGraden
Judd_art
#17 Hybrid.Buu Badiius_ 1 0 17 0 1
Sventura_NR
chaininw123
DHND_Re-Bellx
#18 TEAM ALL BLACK PrinceP7 2 0 18 0 2
eaSyBasiC
faraday47
Tentimeline
#19 Super1500 DekDueE-sport 0 0 19 0 0
Super1500tubo
Aiyarad23
7_KULOV
#20 RMUTP XSERRY69 0 0 20 0 0
Pingporeiei
st1ckGOD
ChalampV3
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 KMITLesport.Passion PipoMans 20 10 1 10 30
Cz_BlackLable
GorillaBC
MillionHunter
#2 RMUTP XSERRY69 2 6 2 6 8
Pingporeiei
st1ckGOD
ChalampV3
#3 Recade otolol 10 5 3 5 15
KilerThailand
Jedz-
JhoNNiERiChMoNDX
#4 Fourth Gods 4nxiety_ 4 4 4 4 8
MarklUnseen
Kuliboo
NOTOO
#5 NORTH.PUBG zTHENAMEz 1 3 5 3 4
Teez4
du-Mex
lvlel2ody
#6 SNAIL.PUBG THANOSS- 1 2 6 2 3
Tgod__
KTP-CHAMP
PK-ovredose
#7 Green.Nona Infamousz 13 1 7 1 14
smoky-bites
MangoGraden
Judd_art
#8 PUBGเฉพาะกิจ Wittawath 3 1 8 1 4
SkullRED
thelin22
Art-Anuvat
#9 Charlotte Torvinfo 3 0 9 0 3
basbasz
MILD007
OW_LUCiEN
#10 TEAM ALL BLACK PrinceP7 2 0 10 0 2
eaSyBasiC
faraday47
Tentimeline
#11 FuII EIIes 1 0 11 0 1
UMEO4II
STATICs-
Acinonyx
#12 Hybrid.Buu Badiius_ 7 0 12 0 7
Sventura_NR
chaininw123
DHND_Re-Bellx
#13 กานผู้หิวโหย CAVALIIERE 0 0 13 0 0
garndespair-
DernSayPaiNapan
PondDonp
#14 Super1500 DekDueE-sport 2 0 14 0 2
Super1500tubo
Aiyarad23
7_KULOV
#15 Dozen Shevchenky 5 0 15 0 5
Monkeyz-
Agamottoz-
Dozen_DDOS
#16 Mine.RSU Merlings- 0 0 16 0 0
CarryMeister-
Femus
MosShootEmUp
#17 ZENS MonzSterz 0 0 17 0 0
KNosTz
NoisyBoy789
Myl3ad
#18 NUTH ์์N1CESecret 0 0 18 0 0
Disas-ter
AeMeMM
DarkSlarkk
#19 PSRU PORTGAS1F 1 0 19 0 1
RoongP
SudTeE
LoWeI2Cool
#20 หาสปอนเซอร์ by sripatum khonkaen Guar2Dian 0 0 20 0 0
YouYuiChi
KAPOx3
MickyAV
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 PSRU PORTGAS1F
RoongP
SudTeE
LoWeI2Cool
#0 NORTH.PUBG zTHENAMEz
Teez4
du-Mex
lvlel2ody
#0 FuII EIIes
UMEO4II
STATICs-
Acinonyx
#0 ZENS MonzSterz
KNosTz
NoisyBoy789
Myl3ad
#0 Super1500 DekDueE-sport
Super1500tubo
Aiyarad23
7_KULOV
#0 PUBGเฉพาะกิจ Wittawath
SkullRED
thelin22
Art-Anuvat
#0 Mine.RSU Merlings-
CarryMeister-
Femus
MosShootEmUp
#0 Recade otolol
KilerThailand
Jedz-
JhoNNiERiChMoNDX
#0 หาสปอนเซอร์ by sripatum khonkaen Guar2Dian
YouYuiChi
KAPOx3
MickyAV
#0 กานผู้หิวโหย CAVALIIERE
garndespair-
DernSayPaiNapan
PondDonp
#0 Dozen Shevchenky
Monkeyz-
Agamottoz-
Dozen_DDOS
#0 Green.Nona Infamousz
smoky-bites
MangoGraden
Judd_art
#0 KMITLesport.Passion PipoMans
Cz_BlackLable
GorillaBC
MillionHunter
#0 TEAM ALL BLACK PrinceP7
eaSyBasiC
faraday47
Tentimeline
#0 Charlotte Torvinfo
basbasz
MILD007
OW_LUCiEN
#0 RMUTP XSERRY69
Pingporeiei
st1ckGOD
ChalampV3
#0 Fourth Gods 4nxiety_
MarklUnseen
Kuliboo
NOTOO
#0 NUTH ์์N1CESecret
Disas-ter
AeMeMM
DarkSlarkk
#0 Hybrid.Buu Badiius_
Sventura_NR
chaininw123
DHND_Re-Bellx
#0 SNAIL.PUBG THANOSS-
Tgod__
KTP-CHAMP
PK-ovredose

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย C


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
7 MERGE.PUBG #4 3 7 #7 3 4 11
17 SSRU.AMICO #17 1 1 #19 2 2 3
4 หิวแผล.RMUTT #16 7 7 #4 5 9 16
11 DeathAlert #12 5 5 #15 0 0 5
14 Enterprise #7 3 4 #18 0 0 4
15 Crack One #11 0 0 #5 1 4 4
9 KGP - King God Perfect #15 4 4 #10 2 2 6
10 4Prickman #14 1 1 #8 4 5 6
12 Aniketos #5 2 5 #13 0 0 5
13 HCTZ #9 2 2 #12 3 3 5
5 Shawty #2 5 11 #9 2 2 13
2 X15 so long #8 6 7 #1 13 23 30
18 BUนัมบาวาน #13 1 1 #17 1 1 2
6 คบเด็กสร้างบ้าน #20 1 1 #6 9 11 12
8 3 ก.(ให้เกียรติ เกรงใจ เก็บอาการ) #19 2 2 #11 7 7 9
20 โลมา 037 #10 1 1 #20 0 0 1
19 7th floor #6 0 2 #14 0 0 2
1 เป็นตาลิโตน #1 14 24 #2 10 16 40
16 RU Run Away #18 2 2 #16 1 1 3
3 Chompoo_by_fornax #3 4 9 #3 11 16 25
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 เป็นตาลิโตน JellyBe4r 14 10 1 10 24
Yupp-
EZRE4I
l3estSEcreTS
#2 Shawty F4ceLess- 5 6 2 6 11
VayneTILT
Orio5bath-
Usopp-th
#3 Chompoo_by_fornax RonaldanDo 4 5 3 5 9
arkrte
javis
aurora_aey
#4 MERGE.PUBG MERGE.EPEEEEE 3 4 4 4 7
MERGE_CapoeiRa
MERGE_SLuRPee
MERGE_ShikAdEii
#5 Aniketos PasoNN 2 3 5 3 5
Hawkinz_
NAR-MEE
OK_OrchesTRa
#6 7th floor ChobbyBoy 0 2 6 2 2
MystGuy
Senx_
Kaiyang5Down
#7 Enterprise lNinGGl 3 1 7 1 4
PANUTUNG
PGzMONSTERz
kurttz
#8 X15 so long W2TH_HaLaLinBerg 6 1 8 1 7
MortarNz-
PokpokKukkuK
BombieKenta-
#9 HCTZ Kingmanoshipun 2 0 9 0 2
Bowieman
Melonzii
PPor
#10 โลมา 037 SRBz- 1 0 10 0 1
Gmonz
Thefacts
OPorzii-
#11 Crack One ZqueDLeT 0 0 11 0 0
THAITONG
IcroxZice
WhatTheTueddd
#12 DeathAlert 9T00mT4m 5 0 12 0 5
MisterkorakodXD
Magrood
Chinsay
#13 BUนัมบาวาน ToptapdakIng- 1 0 13 0 1
AUNG2
nittha
Pieeeeeeeen
#14 4Prickman Jongntp 1 0 14 0 1
NOPPPK
Smore
amHerez
#15 KGP - King God Perfect PP_GoDdessOP 4 0 15 0 4
MRvReName
Ghozts_NEMESIs
Bughum
#16 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 7 0 16 0 7
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#17 SSRU.AMICO TONNPT 1 0 17 0 1
SornChy
XMMOX
Diwrant
#18 RU Run Away Magnumm- 2 0 18 0 2
Ntw-by_Zingker
ChineZoleen
James-JrPy
#19 3 ก.(ให้เกียรติ เกรงใจ เก็บอาการ) C0MP1ETEZ 2 0 19 0 2
Battosai_X
Cardiz
Ancestryz
#20 คบเด็กสร้างบ้าน Dohhhhh 1 0 20 0 1
Cryveryvery
3THE
XD04
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 X15 so long W2TH_HaLaLinBerg 13 10 1 10 23
MortarNz-
PokpokKukkuK
BombieKenta-
#2 เป็นตาลิโตน JellyBe4r 10 6 2 6 16
Yupp-
EZRE4I
l3estSEcreTS
#3 Chompoo_by_fornax RonaldanDo 11 5 3 5 16
arkrte
javis
aurora_aey
#4 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 5 4 4 4 9
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#5 Crack One ZqueDLeT 1 3 5 3 4
THAITONG
IcroxZice
WhatTheTueddd
#6 คบเด็กสร้างบ้าน Dohhhhh 9 2 6 2 11
Cryveryvery
3THE
XD04
#7 MERGE.PUBG MERGE.EPEEEEE 3 1 7 1 4
MERGE_CapoeiRa
MERGE_SLuRPee
MERGE_ShikAdEii
#8 4Prickman Jongntp 4 1 8 1 5
NOPPPK
Smore
amHerez
#9 Shawty F4ceLess- 2 0 9 0 2
VayneTILT
Orio5bath-
Usopp-th
#10 KGP - King God Perfect PP_GoDdessOP 2 0 10 0 2
MRvReName
Ghozts_NEMESIs
Bughum
#11 3 ก.(ให้เกียรติ เกรงใจ เก็บอาการ) C0MP1ETEZ 7 0 11 0 7
Battosai_X
Cardiz
Ancestryz
#12 HCTZ Kingmanoshipun 3 0 12 0 3
Bowieman
Melonzii
PPor
#13 Aniketos PasoNN 0 0 13 0 0
Hawkinz_
NAR-MEE
OK_OrchesTRa
#14 7th floor ChobbyBoy 0 0 14 0 0
MystGuy
Senx_
Kaiyang5Down
#15 DeathAlert 9T00mT4m 0 0 15 0 0
MisterkorakodXD
Magrood
Chinsay
#16 RU Run Away Magnumm- 1 0 16 0 1
Ntw-by_Zingker
ChineZoleen
James-JrPy
#17 BUนัมบาวาน ToptapdakIng- 1 0 17 0 1
AUNG2
nittha
Pieeeeeeeen
#18 Enterprise lNinGGl 0 0 18 0 0
PANUTUNG
PGzMONSTERz
kurttz
#19 SSRU.AMICO TONNPT 2 0 19 0 2
SornChy
XMMOX
Diwrant
#20 โลมา 037 SRBz- 0 0 20 0 0
Gmonz
Thefacts
OPorzii-
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 เป็นตาลิโตน JellyBe4r
Yupp-
EZRE4I
l3estSEcreTS
#0 RU Run Away Magnumm-
Ntw-by_Zingker
ChineZoleen
James-JrPy
#0 Chompoo_by_fornax RonaldanDo
arkrte
javis
aurora_aey
#0 MERGE.PUBG MERGE.EPEEEEE
MERGE_CapoeiRa
MERGE_SLuRPee
MERGE_ShikAdEii
#0 SSRU.AMICO TONNPT
SornChy
XMMOX
Diwrant
#0 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU-
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#0 DeathAlert 9T00mT4m
MisterkorakodXD
Magrood
Chinsay
#0 Enterprise lNinGGl
PANUTUNG
PGzMONSTERz
kurttz
#0 Crack One ZqueDLeT
THAITONG
IcroxZice
WhatTheTueddd
#0 KGP - King God Perfect PP_GoDdessOP
MRvReName
Ghozts_NEMESIs
Bughum
#0 4Prickman Jongntp
NOPPPK
Smore
amHerez
#0 Aniketos PasoNN
Hawkinz_
NAR-MEE
OK_OrchesTRa
#0 HCTZ Kingmanoshipun
Bowieman
Melonzii
PPor
#0 Shawty F4ceLess-
VayneTILT
Orio5bath-
Usopp-th
#0 X15 so long W2TH_HaLaLinBerg
MortarNz-
PokpokKukkuK
BombieKenta-
#0 BUนัมบาวาน ToptapdakIng-
AUNG2
nittha
Pieeeeeeeen
#0 คบเด็กสร้างบ้าน Dohhhhh
Cryveryvery
3THE
XD04
#0 3 ก.(ให้เกียรติ เกรงใจ เก็บอาการ) C0MP1ETEZ
Battosai_X
Cardiz
Ancestryz
#0 โลมา 037 SRBz-
Gmonz
Thefacts
OPorzii-
#0 7th floor ChobbyBoy
MystGuy
Senx_
Kaiyang5Down

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย D


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
17 T=ต่อศักดิ์ #15 0 0 #18 1 1 1
11 จะไปแอ่วสาวเหนือ #12 6 6 #6 0 2 8
1 MADE IN SURIN #1 9 19 #4 10 14 33
13 HamTaro #8 3 4 #16 0 0 4
12 gzus #9 1 1 #7 5 6 7
14 1532.บ้านเด็จ #19 2 2 #20 2 2 4
18 Ya I Do pubg #11 0 0 #9 1 1 1
5 Nerf #3 8 13 #8 3 4 17
15 MINORITY #17 0 0 #14 3 3 3
19 MakodoTeam #18 0 0 #15 1 1 1
4 4bear Gaming #6 2 4 #2 8 14 18
6 Lifeless.Rsu #10 5 5 #3 6 11 16
2 Engine Teamwork #20 5 5 #1 8 18 23
8 Ssk.Feat Pubg #5 5 8 #12 5 5 13
9 Tuna #2 6 12 #11 1 1 13
16 Davinci E-Sport #16 0 0 #17 1 1 1
10 For Int I #13 0 0 #5 6 9 9
7 414 #4 10 14 #13 1 1 15
19 MiROT.PUBG #14 0 0 #19 0 0 0
3 123ปลาฉลามขึ้นบก #7 9 10 #10 11 11 21
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 MADE IN SURIN Twich_LEONEPEPSI 9 10 1 10 19
Tinspiration
Nonistbxxll
TeenSeberuS
#2 Tuna Kaooo1 6 6 2 6 12
xTarfongfodx
MizterK2
MheedomHoy
#3 Nerf MieTNK 8 5 3 5 13
BoSs_QL
DooIQU
peacefulderekt
#4 414 KAMNUNPOH 10 4 4 4 14
KAMNUNPENG
KamibDarg
Chabod
#5 Ssk.Feat Pubg Jungkybrz 5 3 5 3 8
KimOiShi
LiquidG
SAbDAk
#6 4bear Gaming Va1as 2 2 6 2 4
ZizT_
child_Of_God
24Hrz_
#7 123ปลาฉลามขึ้นบก Startos_Stancher 9 1 7 1 10
Startos_JeawWhan
Jameszanaruk
imNevidias-
#8 HamTaro FramefedDy 3 1 8 1 4
Mr_Gondola
Sirgotz
25-August_M4plai
#9 gzus TIGERCroCoDY 1 0 9 0 1
EIEIEIEI
xPl2inCex
MoNaLiSza
#10 Lifeless.Rsu Tannytann- 5 0 10 0 5
Snow3all
xDelendx
McLa2en-
#11 Ya I Do pubg NaiThana 0 0 11 0 0
AS-WaiAH
Jed0_Skillwit
whoisthoop
#12 จะไปแอ่วสาวเหนือ Aomziieiei 6 0 12 0 6
RiderShaman
Pakin
PmPoa
#13 For Int I 7O99 0 0 13 0 0
I3abynoino
Bossziro
PinNep
#14 MiROT.PUBG Bestinate 0 0 14 0 0
Chet-Faker
Coolboost
Acknowledges
#15 T=ต่อศักดิ์ NutYes 0 0 15 0 0
shrekkz
JIBBBBBBBBBB
JAMEDED
#16 Davinci E-Sport Qurzt 0 0 16 0 0
PINYO_R_5
H0lloWord
nOngbLank-
#17 MINORITY Quilk_Silver 0 0 17 0 0
Mashmaroll
YeNTaFoUr14
CHISMET
#18 MakodoTeam Add9 0 0 18 0 0
RHiNO_X
Z1cK0-GOD
Agonize-
#19 1532.บ้านเด็จ MarchFILIPPO 2 0 19 0 2
ZinYoRiTaKing
MiRoChi13
FFILM
#20 Engine Teamwork DAEMoNZz- 5 0 20 0 5
Twitch-ShiNobiO
Twitch-Yoshimus
KrasoonPraln
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 Engine Teamwork DAEMoNZz- 8 10 1 10 18
Twitch-ShiNobiO
Twitch-Yoshimus
KrasoonPraln
#2 4bear Gaming Va1as 8 6 2 6 14
ZizT_
child_Of_God
24Hrz_
#3 Lifeless.Rsu Tannytann- 6 5 3 5 11
Snow3all
xDelendx
McLa2en-
#4 MADE IN SURIN Twich_LEONEPEPSI 10 4 4 4 14
Tinspiration
Nonistbxxll
TeenSeberuS
#5 For Int I 7O99 6 3 5 3 9
I3abynoino
Bossziro
PinNep
#6 จะไปแอ่วสาวเหนือ Aomziieiei 0 2 6 2 2
RiderShaman
Pakin
PmPoa
#7 gzus TIGERCroCoDY 5 1 7 1 6
EIEIEIEI
xPl2inCex
MoNaLiSza
#8 Nerf MieTNK 3 1 8 1 4
BoSs_QL
DooIQU
peacefulderekt
#9 Ya I Do pubg NaiThana 1 0 9 0 1
AS-WaiAH
Jed0_Skillwit
whoisthoop
#10 123ปลาฉลามขึ้นบก Startos_Stancher 11 0 10 0 11
Startos_JeawWhan
Jameszanaruk
imNevidias-
#11 Tuna Kaooo1 1 0 11 0 1
xTarfongfodx
MizterK2
MheedomHoy
#12 Ssk.Feat Pubg Jungkybrz 5 0 12 0 5
KimOiShi
LiquidG
SAbDAk
#13 414 KAMNUNPOH 1 0 13 0 1
KAMNUNPENG
KamibDarg
Chabod
#14 MINORITY Quilk_Silver 3 0 14 0 3
Mashmaroll
YeNTaFoUr14
CHISMET
#15 MakodoTeam Add9 1 0 15 0 1
RHiNO_X
Z1cK0-GOD
Agonize-
#16 HamTaro FramefedDy 0 0 16 0 0
Mr_Gondola
Sirgotz
25-August_M4plai
#17 Davinci E-Sport Qurzt 1 0 17 0 1
PINYO_R_5
H0lloWord
nOngbLank-
#18 T=ต่อศักดิ์ NutYes 1 0 18 0 1
shrekkz
JIBBBBBBBBBB
JAMEDED
#19 MiROT.PUBG Bestinate 0 0 19 0 0
Chet-Faker
Coolboost
Acknowledges
#20 1532.บ้านเด็จ MarchFILIPPO 2 0 20 0 2
ZinYoRiTaKing
MiRoChi13
FFILM
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 Davinci E-Sport Qurzt 0 0 0 0
PINYO_R_5
H0lloWord
nOngbLank-
#0 For Int I 7O99 0 0 0 0
I3abynoino
Bossziro
PinNep
#0 414 KAMNUNPOH 0 0 0 0
KAMNUNPENG
KamibDarg
Chabod
#0 MiROT.PUBG Bestinate 0 0 0 0
Chet-Faker
Coolboost
Acknowledges
#0 123ปลาฉลามขึ้นบก Startos_Stancher 0 0 0 0
Startos_JeawWhan
Jameszanaruk
imNevidias-
#0 T=ต่อศักดิ์ NutYes 0 0 0 0
shrekkz
JIBBBBBBBBBB
JAMEDED
#0 จะไปแอ่วสาวเหนือ Aomziieiei 0 0 0 0
RiderShaman
Pakin
PmPoa
#0 MADE IN SURIN Twich_LEONEPEPSI 0 0 0 0
Tinspiration
Nonistbxxll
TeenSeberuS
#0 HamTaro FramefedDy 0 0 0 0
Mr_Gondola
Sirgotz
25-August_M4plai
#0 gzus TIGERCroCoDY 0 0 0 0
EIEIEIEI
xPl2inCex
MoNaLiSza
#0 1532.บ้านเด็จ MarchFILIPPO 0 0 0 0
ZinYoRiTaKing
MiRoChi13
FFILM
#0 Ya I Do pubg NaiThana 0 0 0 0
AS-WaiAH
Jed0_Skillwit
whoisthoop
#0 Nerf MieTNK 0 0 0 0
BoSs_QL
DooIQU
peacefulderekt
#0 MINORITY Quilk_Silver 0 0 0 0
Mashmaroll
YeNTaFoUr14
CHISMET
#0 MakodoTeam Add9 0 0 0 0
RHiNO_X
Z1cK0-GOD
Agonize-
#0 4bear Gaming Va1as 0 0 0 0
ZizT_
child_Of_God
24Hrz_
#0 Lifeless.Rsu Tannytann- 0 0 0 0
Snow3all
xDelendx
McLa2en-
#0 Engine Teamwork DAEMoNZz- 0 0 0 0
Twitch-ShiNobiO
Twitch-Yoshimus
KrasoonPraln
#0 Ssk.Feat Pubg Jungkybrz 0 0 0 0
KimOiShi
LiquidG
SAbDAk
#0 Tuna Kaooo1 0 0 0 0
xTarfongfodx
MizterK2
MheedomHoy

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ


Rank Team Name R1 R2 R3 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score Rank Kills Score
3 NoMercy #17 6 6 #10 4 4 #1 17 27 37
10 หมาหนีเมียมาเล่นเกม #13 1 1 #3 5 10 #8 0 1 12
7 ก๋วยจั๊บ #6 7 9 #8 4 5 #9 0 0 14
18 COE-9 #20 0 0 #20 1 1 #12 1 1 2
19 NextFriday.PUBG #12 1 1 #14 1 1 #20 0 0 2
1 KMITLesport.Passion #3 5 10 #1 13 23 #4 12 16 49
16 Green.Nona #14 0 0 #7 5 6 #16 2 2 8
14 Recade #19 0 0 #13 2 2 #6 6 8 10
5 Fourth Gods #7 1 2 #5 4 7 #2 2 8 17
8 NORTH.PUBG #9 7 7 #17 2 2 #5 1 4 13
17 เป็นตาลิโตน #15 1 1 #9 5 5 #19 2 2 8
15 X15 so long #10 4 4 #11 2 2 #10 4 4 10
4 Chompoo_by_fornax #2 18 24 #16 4 4 #17 0 0 28
11 หิวแผล.RMUTT #8 1 2 #12 8 8 #18 2 2 12
9 Shawty #16 0 0 #19 1 1 #3 7 12 13
19 MADE IN SURIN #18 0 0 #18 0 0 #15 0 0 0
12 Engine Teamwork #4 6 10 #15 0 0 #14 2 2 12
2 123ปลาฉลามขึ้นบก #1 17 27 #6 5 7 #11 12 12 46
6 4bear Gaming #5 3 6 #2 3 9 #7 1 2 17
13 Nerf #11 0 0 #4 7 11 #13 0 0 11
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 123ปลาฉลามขึ้นบก Startos_Stancher 17 10 1 10 27
Startos_JeawWhan
Jameszanaruk
imNevidias-
#2 Chompoo_by_fornax RonaldanDo 18 6 2 6 24
arkrte
javis
aurora_aey
#3 KMITLesport.Passion PipoMans 5 5 3 5 10
Cz_BlackLable
GorillaBC
MillionHunter
#4 Engine Teamwork DAEMoNZz- 6 4 4 4 10
Twitch-ShiNobiO
Twitch-Yoshimus
KrasoonPraln
#5 4bear Gaming Va1as 3 3 5 3 6
ZizT_
child_Of_God
24Hrz_
#6 ก๋วยจั๊บ Neon9 7 2 6 2 9
Ngaz-
SerSuanoi
JZC__JU
#7 Fourth Gods 4nxiety_ 1 1 7 1 2
MarklUnseen
Kuliboo
NOTOO
#8 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 1 1 8 1 2
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#9 NORTH.PUBG zTHENAMEz 7 0 9 0 7
Teez4
du-Mex
lvlel2ody
#10 X15 so long W2TH_HaLaLinBerg 4 0 10 0 4
MortarNz-
PokpokKukkuK
BombieKenta-
#11 Nerf MieTNK 0 0 11 0 0
BoSs_QL
DooIQU
peacefulderekt
#12 NextFriday.PUBG EiEi0 1 0 12 0 1
AzKiMo
Mosaic—-
SleepTimeZ
#13 หมาหนีเมียมาเล่นเกม GuPeeZa 1 0 13 0 1
Gunvila
Xenoad
Taetanapat
#14 Green.Nona Infamousz 0 0 14 0 0
smoky-bites
MangoGraden
Judd_art
#15 เป็นตาลิโตน JellyBe4r 1 0 15 0 1
Yupp-
EZRE4I
l3estSEcreTS
#16 Shawty F4ceLess- 0 0 16 0 0
VayneTILT
Orio5bath-
Usopp-th
#17 NoMercy Sirensia 6 0 17 0 6
SiTHONG-
Jamesftz-
Ner0s
#18 MADE IN SURIN Twich_LEONEPEPSI 0 0 18 0 0
Tinspiration
Nonistbxxll
TeenSeberuS
#19 Recade otolol 0 0 19 0 0
KilerThailand
Jedz-
JhoNNiERiChMoNDX
#20 COE-9 Mr_Jo 0 0 20 0 0
1STLupin
SpeedAhz
xPocKDenGx
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 KMITLesport.Passion PipoMans 13 10 1 10 23
Cz_BlackLable
GorillaBC
MillionHunter
#2 4bear Gaming Va1as 3 6 2 6 9
ZizT_
child_Of_God
24Hrz_
#3 หมาหนีเมียมาเล่นเกม GuPeeZa 5 5 3 5 10
Gunvila
Xenoad
Taetanapat
#4 Nerf MieTNK 7 4 4 4 11
BoSs_QL
DooIQU
peacefulderekt
#5 Fourth Gods 4nxiety_ 4 3 5 3 7
MarklUnseen
Kuliboo
NOTOO
#6 123ปลาฉลามขึ้นบก Startos_Stancher 5 2 6 2 7
Startos_JeawWhan
Jameszanaruk
imNevidias-
#7 Green.Nona Infamousz 5 1 7 1 6
smoky-bites
MangoGraden
Judd_art
#8 ก๋วยจั๊บ Neon9 4 1 8 1 5
Ngaz-
SerSuanoi
JZC__JU
#9 เป็นตาลิโตน JellyBe4r 5 0 9 0 5
Yupp-
EZRE4I
l3estSEcreTS
#10 NoMercy Sirensia 4 0 10 0 4
SiTHONG-
Jamesftz-
Ner0s
#11 X15 so long W2TH_HaLaLinBerg 2 0 11 0 2
MortarNz-
PokpokKukkuK
BombieKenta-
#12 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 8 0 12 0 8
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#13 Recade otolol 2 0 13 0 2
KilerThailand
Jedz-
JhoNNiERiChMoNDX
#14 NextFriday.PUBG EiEi0 1 0 14 0 1
AzKiMo
Mosaic—-
SleepTimeZ
#15 Engine Teamwork DAEMoNZz- 0 0 15 0 0
Twitch-ShiNobiO
Twitch-Yoshimus
KrasoonPraln
#16 Chompoo_by_fornax RonaldanDo 4 0 16 0 4
arkrte
javis
aurora_aey
#17 NORTH.PUBG zTHENAMEz 2 0 17 0 2
Teez4
du-Mex
lvlel2ody
#18 MADE IN SURIN Twich_LEONEPEPSI 0 0 18 0 0
Tinspiration
Nonistbxxll
TeenSeberuS
#19 Shawty F4ceLess- 1 0 19 0 1
VayneTILT
Orio5bath-
Usopp-th
#20 COE-9 Mr_Jo 1 0 20 0 1
1STLupin
SpeedAhz
xPocKDenGx
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 NoMercy Sirensia 17 17 1 10 27
SiTHONG-
Jamesftz-
Ner0s
#2 Fourth Gods 4nxiety_ 2 2 2 6 8
MarklUnseen
Kuliboo
NOTOO
#3 Shawty F4ceLess- 7 7 3 5 12
VayneTILT
Orio5bath-
Usopp-th
#4 KMITLesport.Passion PipoMans 12 12 4 4 16
Cz_BlackLable
GorillaBC
MillionHunter
#5 NORTH.PUBG zTHENAMEz 1 1 5 3 4
Teez4
du-Mex
lvlel2ody
#6 Recade otolol 6 6 6 2 8
KilerThailand
Jedz-
JhoNNiERiChMoNDX
#7 4bear Gaming Va1as 1 1 7 1 2
ZizT_
child_Of_God
24Hrz_
#8 หมาหนีเมียมาเล่นเกม GuPeeZa 0 0 8 1 1
Gunvila
Xenoad
Taetanapat
#9 ก๋วยจั๊บ Neon9 0 0 9 0 0
Ngaz-
SerSuanoi
JZC__JU
#10 X15 so long W2TH_HaLaLinBerg 4 4 10 0 4
MortarNz-
PokpokKukkuK
BombieKenta-
#11 123ปลาฉลามขึ้นบก Startos_Stancher 12 12 11 0 12
Startos_JeawWhan
Jameszanaruk
imNevidias-
#12 COE-9 Mr_Jo 1 1 12 0 1
1STLupin
SpeedAhz
xPocKDenGx
#13 Nerf MieTNK 0 0 13 0 0
BoSs_QL
DooIQU
peacefulderekt
#14 Engine Teamwork DAEMoNZz- 2 2 14 0 2
Twitch-ShiNobiO
Twitch-Yoshimus
KrasoonPraln
#15 MADE IN SURIN Twich_LEONEPEPSI 0 0 15 0 0
Tinspiration
Nonistbxxll
TeenSeberuS
#16 Green.Nona Infamousz 2 2 16 0 2
smoky-bites
MangoGraden
Judd_art
#17 Chompoo_by_fornax RonaldanDo 0 0 17 0 0
arkrte
javis
aurora_aey
#18 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 2 2 18 0 2
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#19 เป็นตาลิโตน JellyBe4r 2 2 19 0 2
Yupp-
EZRE4I
l3estSEcreTS
#20 NextFriday.PUBG EiEi0 0 0 20 0 0
AzKiMo
Mosaic—-
SleepTimeZ

ผลการแข่งขันรวมของ Group 1


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
1 MERGE.PUBG #1 11 21 #4 7 11 32
2 SSRU.AMICO #11 6 6 #2 16 22 28
16 Improved #16 0 0 #7 0 1 1
5 T=ต่อศักดิ์ #4 2 6 #5 4 7 13
11 Camp to champ #5 2 5 #14 0 0 5
3 หิวแผล.RMUTT #9 3 3 #1 14 24 27
8 Armando #7 5 6 #16 0 0 6
4 DeathAlert #2 10 16 #9 2 2 18
7 scieneXecon #3 4 9 #10 1 1 10
12 Sawa #15 4 4 #13 1 1 5
14 PaiNaN Gang #12 3 3 #12 0 0 3
15 Falling down #14 0 0 #15 2 2 2
9 Pig Pig #10 4 4 #6 0 2 6
6 5 Day #13 0 0 #3 8 13 13
10 Dobby_pubG #6 4 6 #11 0 0 6
13 shark.Wow #8 3 4 #8 0 1 5
16 Facturing #17 0 0 #17 0 0 0
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 MERGE.PUBG MERGE.EPEEEEE 11 10 1 10 21
MERGE_CapoeiRa
MERGE_SLuRPee
MERGE_ShikAdEii
#2 DeathAlert 9T00mT4m 10 6 2 6 16
MisterkorakodXD
Magrood
Chinsay
#3 scieneXecon VataRu-GoD 4 5 3 5 9
KIRAxYAGAMI
cannabis018
Ezgo_Skiesline
#4 T=ต่อศักดิ์ NutYes 2 4 4 4 6
shrekkz
JIBBBBBBBBBB
JAMEDED
#5 Camp to champ KorkVenus 2 3 5 3 5
TitanCrosz
puayhuakon
yungAWmaderfaqer
#6 Dobby_pubG ParZilVAl_M 4 2 6 2 6
JAZZIKA
LoS1ento
rungrojt worachina
#7 Armando Al-Martensite 5 1 7 1 6
ShiChaM0
KritZa8988
MiTH_JUS
#8 shark.Wow boylnwza1234 3 1 8 1 4
gun_damm
poybaen
totoneBuuzaza
#9 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 3 0 9 0 3
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#10 Pig Pig RealRaxx 4 0 10 0 4
Aejizen
PRAC-X
EMERSXNx
#11 SSRU.AMICO TONNPT 6 0 11 0 6
SornChy
XMMOX
Diwrant
#12 PaiNaN Gang NkTN 3 0 12 0 3
EartHP
Slip_Banana
Hell_Hound
#13 5 Day Comtoroe 0 0 13 0 0
1
1
1
#14 Falling down OatNaEiEi 0 0 14 0 0
ISOEYI
Premmz__
rubickzz
#15 Sawa FallBackz 4 0 15 0 4
Zlatann
Night_Raid
ippp
#16 Improved TIMEWUNWAN 0 0 16 0 0
TARONFIRE
IMP_Susanz
BASSYSY
#17 Facturing TryToT 0 0 17 0 0
rihcydung
rihcydung
Easy_Bin
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 14 10 1 10 24
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#2 SSRU.AMICO TONNPT 16 6 2 6 22
SornChy
XMMOX
Diwrant
#3 5 Day Comtoroe 8 5 3 5 13
1
1
1
#4 MERGE.PUBG MERGE.EPEEEEE 7 4 4 4 11
MERGE_CapoeiRa
MERGE_SLuRPee
MERGE_ShikAdEii
#5 T=ต่อศักดิ์ NutYes 4 3 5 3 7
shrekkz
JIBBBBBBBBBB
JAMEDED
#6 Pig Pig RealRaxx 0 2 6 2 2
Aejizen
PRAC-X
EMERSXNx
#7 Improved TIMEWUNWAN 0 1 7 1 1
TARONFIRE
IMP_Susanz
BASSYSY
#8 shark.Wow boylnwza1234 0 1 8 1 1
gun_damm
poybaen
totoneBuuzaza
#9 DeathAlert 9T00mT4m 2 0 9 0 2
MisterkorakodXD
Magrood
Chinsay
#10 scieneXecon VataRu-GoD 1 0 10 0 1
KIRAxYAGAMI
cannabis018
Ezgo_Skiesline
#11 Dobby_pubG ParZilVAl_M 0 0 11 0 0
JAZZIKA
LoS1ento
rungrojt worachina
#12 PaiNaN Gang NkTN 0 0 12 0 0
EartHP
Slip_Banana
Hell_Hound
#13 Sawa FallBackz 1 0 13 0 1
Zlatann
Night_Raid
ippp
#14 Camp to champ KorkVenus 0 0 14 0 0
TitanCrosz
puayhuakon
yungAWmaderfaqer
#15 Falling down OatNaEiEi 2 0 15 0 2
ISOEYI
Premmz__
rubickzz
#16 Armando Al-Martensite 0 0 16 0 0
ShiChaM0
KritZa8988
MiTH_JUS
#17 Facturing TryToT 0 0 17 0 0
rihcydung
rihcydung
Easy_Bin
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 T=ต่อศักดิ์ NutYes 0 0 0 0 0
shrekkz
JIBBBBBBBBBB
JAMEDED
#0 Camp to champ KorkVenus 0 0 0 0 0
TitanCrosz
puayhuakon
yungAWmaderfaqer
#0 หิวแผล.RMUTT SONGSITQU- 0 0 0 0 0
MoYRaZerxD
ALasKa__
PraewwaRittee
#0 Armando Al-Martensite 0 0 0 0 0
ShiChaM0
KritZa8988
MiTH_JUS
#0 DeathAlert 9T00mT4m 0 0 0 0 0
MisterkorakodXD
Magrood
Chinsay
#0 scieneXecon VataRu-GoD 0 0 0 0 0
KIRAxYAGAMI
cannabis018
Ezgo_Skiesline
#0 Sawa FallBackz 0 0 0 0 0
Zlatann
Night_Raid
ippp
#0 PaiNaN Gang NkTN 0 0 0 0 0
EartHP
Slip_Banana
Hell_Hound
#0 Falling down OatNaEiEi 0 0 0 0 0
ISOEYI
Premmz__
rubickzz
#0 Pig Pig RealRaxx 0 0 0 0 0
Aejizen
PRAC-X
EMERSXNx
#0 5 Day Comtoroe 0 0 0 0 0
1
1
1
#0 Dobby_pubG ParZilVAl_M 0 0 0 0 0
JAZZIKA
LoS1ento
rungrojt worachina
#0 shark.Wow boylnwza1234 0 0 0 0 0
gun_damm
poybaen
totoneBuuzaza
#0 MERGE.PUBG MERGE.EPEEEEE 0 0 0 0 0
MERGE_CapoeiRa
MERGE_SLuRPee
MERGE_ShikAdEii
#0 Facturing TryToT 0 0 0 0 0
rihcydung
rihcydung
Easy_Bin
#0 SSRU.AMICO TONNPT 0 0 0 0 0
SornChy
XMMOX
Diwrant
#0 Improved TIMEWUNWAN 0 0 0 0 0
TARONFIRE
IMP_Susanz
BASSYSY

ผลการแข่งขันรวมของ Group 2


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
8 Potapo #6 2 4 #5 1 4 8
1 Enterprise #8 5 6 #1 16 26 32
2 PUBGเฉพาะกิจ #2 10 16 #3 4 9 25
3 Mine.RSU #4 11 15 #4 3 7 22
10 5th Floor #9 1 1 #10 5 5 6
9 BlackSlash.PUBG #7 5 6 #12 1 1 7
12 หาค่าข้าวให้ลูกสาว #12 1 1 #7 3 4 5
15 Hanibahei #14 1 1 #14 0 0 1
7 ReflectV2 #3 3 8 #11 0 0 8
15 LAWYER-KKU #16 0 0 #16 0 0 0
6 CarnivaLGaming #5 3 6 #6 2 4 10
15 Could not Pinup #16 0 0 #16 0 0 0
11 SHIHARA #15 0 0 #13 5 5 5
13 #include By.2A #11 1 1 #8 2 3 4
5 จะไปแอ่วสาวเหนือ #10 2 2 #2 5 11 13
4 4EMPEROR #1 5 15 #9 6 6 21
14 Lunghong gaming #13 3 3 #15 1 1 4
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 4EMPEROR 4EPR_Precise 5 10 1 10 15
OilEmperor04
TellMeNameAgain
4EPR_Jobmayuen-
#2 PUBGเฉพาะกิจ Wittawath 10 6 2 6 16
SkullRED
thelin22
Art-Anuvat
#3 ReflectV2 NK_Fornuesy 3 5 3 5 8
MostisHere
Engoooopid
Hi-Fight
#4 Mine.RSU Merlings- 11 4 4 4 15
CarryMeister-
Femus
MosShootEmUp
#5 CarnivaLGaming SnooKKY 3 3 5 3 6
Mr_jittiphat
KODAOW555
Mayureenajar
#6 Potapo oYWPo 2 2 6 2 4
1W1N
PPeingx
oHIHIo
#7 BlackSlash.PUBG KSNRz 5 1 7 1 6
GIANTzP
Jakkradaem
BankZeRa
#8 Enterprise lNinGGl 5 1 8 1 6
PANUTUNG
PGzMONSTERz
kurttz
#9 5th Floor SiXTySix_ 1 0 9 0 1
Emp1re-
FireBlueZ
THELIBAR-
#10 จะไปแอ่วสาวเหนือ Aomziieiei 2 0 10 0 2
1
1
1
#11 #include By.2A Serferia 1 0 11 0 1
A-suras
ZincQ
TonzJetdo
#12 หาค่าข้าวให้ลูกสาว HKK_TAohuTB 1 0 12 0 1
HKK_pakkitiphom
HKK_TigAIcE
FFFFFFFFFX
#13 Lunghong gaming DodHe 3 0 13 0 3
Laturrr
LyColis
AthLonX
#14 Hanibahei AGiii- 1 0 14 0 1
MonterZ
2espect
Gs_Twenty4Seven
#15 SHIHARA Ponnz- 0 0 15 0 0
4lkrychowiak
LurPeeZ
SAPONGNING
#16 LAWYER-KKU SP3CKTER 0 0 16 0 0
Kurockpopka9
DoMiNicCruZ
Agents-47
#16 Could not Pinup Outworn_ 0 0 16 0 0
Rocket-Every-Day
KhonDookDixD
D__FOX
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 Enterprise lNinGGl 16 10 1 10 26
PANUTUNG
PGzMONSTERz
kurttz
#2 จะไปแอ่วสาวเหนือ Aomziieiei 5 6 2 6 11
1
1
1
#3 PUBGเฉพาะกิจ Wittawath 4 5 3 5 9
SkullRED
thelin22
Art-Anuvat
#4 Mine.RSU Merlings- 3 4 4 4 7
CarryMeister-
Femus
MosShootEmUp
#5 Potapo oYWPo 1 3 5 3 4
1W1N
PPeingx
oHIHIo
#6 CarnivaLGaming SnooKKY 2 2 6 2 4
Mr_jittiphat
KODAOW555
Mayureenajar
#7 หาค่าข้าวให้ลูกสาว HKK_TAohuTB 3 1 7 1 4
HKK_pakkitiphom
HKK_TigAIcE
FFFFFFFFFX
#8 #include By.2A Serferia 2 1 8 1 3
A-suras
ZincQ
TonzJetdo
#9 4EMPEROR 4EPR_Precise 6 0 9 0 6
OilEmperor04
TellMeNameAgain
4EPR_Jobmayuen-
#10 5th Floor SiXTySix_ 5 0 10 0 5
Emp1re-
FireBlueZ
THELIBAR-
#11 ReflectV2 NK_Fornuesy 0 0 11 0 0
MostisHere
Engoooopid
Hi-Fight
#12 BlackSlash.PUBG KSNRz 1 0 12 0 1
GIANTzP
Jakkradaem
BankZeRa
#13 SHIHARA Ponnz- 5 0 13 0 5
4lkrychowiak
LurPeeZ
SAPONGNING
#14 Hanibahei AGiii- 0 0 14 0 0
MonterZ
2espect
Gs_Twenty4Seven
#15 Lunghong gaming DodHe 1 0 15 0 1
Laturrr
LyColis
AthLonX
#16 LAWYER-KKU SP3CKTER 0 0 16 0 0
Kurockpopka9
DoMiNicCruZ
Agents-47
#16 Could not Pinup Outworn_ 0 0 16 0 0
Rocket-Every-Day
KhonDookDixD
D__FOX
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 Hanibahei AGiii-
MonterZ
2espect
Gs_Twenty4Seven
#0 ReflectV2 NK_Fornuesy
MostisHere
Engoooopid
Hi-Fight
#0 LAWYER-KKU SP3CKTER
Kurockpopka9
DoMiNicCruZ
Agents-47
#0 CarnivaLGaming SnooKKY
Mr_jittiphat
KODAOW555
Mayureenajar
#0 Could not Pinup Outworn_
Rocket-Every-Day
KhonDookDixD
D__FOX
#0 SHIHARA Ponnz-
4lkrychowiak
LurPeeZ
SAPONGNING
#0 #include By.2A Serferia
A-suras
ZincQ
TonzJetdo
#0 จะไปแอ่วสาวเหนือ Aomziieiei
1
1
1
#0 4EMPEROR 4EPR_Precise
OilEmperor04
TellMeNameAgain
4EPR_Jobmayuen-
#0 Lunghong gaming DodHe
Laturrr
LyColis
AthLonX
#0 Potapo oYWPo
1W1N
PPeingx
oHIHIo
#0 Enterprise lNinGGl
PANUTUNG
PGzMONSTERz
kurttz
#0 PUBGเฉพาะกิจ Wittawath
SkullRED
thelin22
Art-Anuvat
#0 Mine.RSU Merlings-
CarryMeister-
Femus
MosShootEmUp
#0 5th Floor SiXTySix_
Emp1re-
FireBlueZ
THELIBAR-
#0 BlackSlash.PUBG KSNRz
GIANTzP
Jakkradaem
BankZeRa
#0 หาค่าข้าวให้ลูกสาว HKK_TAohuTB
HKK_pakkitiphom
HKK_TigAIcE
FFFFFFFFFX

ผลการแข่งขันรวมของ Group 3


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
2 KGP - King God Perfect #2 7 13 #3 4 9 22
11 KKkuf #13 0 0 #13 0 0 0
10 ECON - MSU #9 2 2 #9 1 1 3
4 ไอเจี๊ยบ.PUBG #3 3 8 #8 5 6 14
11 Bad-RMUTL Tak #13 0 0 #13 0 0 0
11 Gorilla_XD #10 1 1 #12 0 0 1
11 420-Rmutt #12 0 0 #10 0 0 0
9 ChaiChod #5 6 9 #11 0 0 9
8 AGTH #11 2 2 #7 7 8 10
6 Mugen #8 4 5 #6 4 6 11
1 Crack One #1 7 17 #1 6 16 33
11 GrandfatherKaew #13 0 0 #13 0 0 0
5 2.5PM #7 1 2 #2 4 10 12
3 86 #4 2 6 #4 7 11 17
7 Eranwan Gvng #6 6 8 #5 0 3 11
11 KellerMan #13 0 0 #0 0 0 0
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 Crack One ZqueDLeT 7 10 1 10 17
1
1
1
#2 KGP - King God Perfect PP_GoDdessOP 7 6 2 6 13
MRvReName
Ghozts_NEMESIs
Bughum
#3 ไอเจี๊ยบ.PUBG Piqlett- 3 5 3 5 8
SunnyP_
yerssssss
Lif1108
#4 86 NoVaOiL 2 4 4 4 6
1
1
1
#5 ChaiChod nat3bwr 6 3 5 3 9
1
1
1
#6 Eranwan Gvng KAVINPOP 6 2 6 2 8
1
1
1
#7 2.5PM PMaeinr 1 1 7 1 2
1
1
1
#8 Mugen MG_Abzilon 4 1 8 1 5
1
1
1
#9 ECON - MSU Chaser-TH 2 0 9 0 2
johnwichja
Dieselx95
TERR9
#10 Gorilla_XD HISOKER1M 1 0 10 0 1
SupportMePlease
CAPTIANxGORILLAZ
Oopszie
#11 AGTH MrASCE 2 0 11 0 2
1
1
1
#12 420-Rmutt Hatrickiller 0 0 12 0 0
MotivAtiOnz
kollawach
YourDaddiez
#13 Bad-RMUTL Tak SAKALYNz- 0 0 13 0 0
Viiossred
hyperbeast-swg
VENOM12-
#13 GrandfatherKaew PDoTDiamond 0 0 13 0 0
1
1
1
#13 KellerMan MaMhew 0 0 13 0 0
1
1
1
#13 KKkuf eLotic 0 0 13 0 0
M_Samin0
SaysCheese
yellow_fap
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 KellerMan MaMhew 0 0 0 0 0
1
1
1
#1 Crack One ZqueDLeT 6 10 1 10 16
1
1
1
#2 2.5PM PMaeinr 4 6 2 6 10
1
1
1
#3 KGP - King God Perfect PP_GoDdessOP 4 5 3 5 9
MRvReName
Ghozts_NEMESIs
Bughum
#4 86 NoVaOiL 7 4 4 4 11
1
1
1
#5 Eranwan Gvng KAVINPOP 0 3 5 3 3
1
1
1
#6 Mugen MG_Abzilon 4 2 6 2 6
1
1
1
#7 AGTH MrASCE 7 1 7 1 8
1
1
1
#8 ไอเจี๊ยบ.PUBG Piqlett- 5 1 8 1 6
SunnyP_
yerssssss
Lif1108
#9 ECON - MSU Chaser-TH 1 0 9 0 1
johnwichja
Dieselx95
TERR9
#10 420-Rmutt Hatrickiller 0 0 10 0 0
MotivAtiOnz
kollawach
YourDaddiez
#11 ChaiChod nat3bwr 0 0 11 0 0
1
1
1
#12 Gorilla_XD HISOKER1M 0 0 12 0 0
SupportMePlease
CAPTIANxGORILLAZ
Oopszie
#13 Bad-RMUTL Tak SAKALYNz- 0 0 13 0 0
Viiossred
hyperbeast-swg
VENOM12-