ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย A


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
5 TokioStriker 71 52 #9 2 0 3 #10 0 0 1 #5 1 0 3 #6 0 0 2 #6 5 0 7 #12 7 0 7 #13 0 0 0 #9 4 0 5 #2 12 0 16 #3 14 0 17 #5 5 0 7 #9 2 0 3
8 PintoGaming 62 41 #4 3 0 5 #9 4 0 5 #2 5 0 9 #3 5 0 8 #10 2 0 3 #7 1 0 2 #7 2 0 3 #8 0 0 1 #7 1 0 2 #9 4 0 5 #8 5 0 6 #2 9 0 13
13 MiTH.ROE 35 25 #12 1 0 1 #8 5 0 6 #10 5 0 6 #7 2 0 3 #12 1 0 1 #2 7 0 11 #15 0 0 0 #13 0 0 0 #14 0 0 0 #4 2 0 4 #12 0 0 0 #8 2 0 3
2 Seth Gaming 104 55 #5 2 0 4 #4 7 0 9 #3 10 0 13 #2 2 0 6 #4 3 0 5 #1 10 6 21 #1 5 3 13 #5 2 0 4 #4 4 0 6 #5 5 0 7 #1 2 6 13 #14 3 0 3
6 AionClock 71 53 #10 2 0 3 #11 1 0 1 #1 6 3 14 #4 12 0 14 #9 4 0 5 #15 2 0 2 #8 1 0 2 #4 12 0 14 #13 2 0 2 #6 5 0 7 #9 5 0 6 #11 1 0 1
14 Ultimate Night 26 18 #14 0 0 0 #5 4 0 6 #12 0 0 0 #5 6 0 8 #7 0 0 1 #13 1 0 1 #6 5 0 7 #14 0 0 0 #9 0 0 1 #12 0 0 0 #11 1 0 1 #15 1 0 1
10 OPz 55 33 #13 0 0 0 #1 4 0 9 #9 0 0 1 #12 2 0 2 #15 0 0 0 #9 2 0 3 #4 6 0 8 #1 6 3 14 #5 3 0 5 #11 2 0 2 #7 4 0 5 #4 4 0 6
4 thesky 79 43 #3 5 0 8 #6 1 0 3 #7 5 0 6 #9 1 0 2 #5 7 0 9 #11 0 0 0 #1 9 9 23 #15 1 0 1 #11 2 0 2 #2 8 0 12 #10 2 0 3 #1 2 3 10
7 Buriram.Gaming 71 49 #8 3 0 4 #12 2 0 2 #8 3 0 4 #14 1 0 1 #1 5 0 10 #8 2 0 3 #11 6 0 6 #11 5 0 5 #1 6 3 14 #7 2 0 3 #6 4 0 6 #3 10 0 13
3 Friend zone 90 62 #6 4 0 6 #7 6 0 7 #4 4 0 6 #8 6 0 7 #3 7 0 10 #3 10 0 13 #5 3 0 5 #1 2 3 10 #8 5 0 6 #8 7 0 8 #4 6 0 8 #5 2 0 4
11 M4LA ESPORTS 44 18 #11 0 0 0 #3 2 0 5 #14 0 0 0 #1 6 3 14 #8 0 0 1 #5 0 0 2 #3 2 0 5 #7 0 0 1 #15 0 0 0 #1 4 3 12 #13 0 0 0 #12 4 0 4
1 ShiboNeko 112 75 #2 14 0 18 #2 9 0 13 #6 8 0 10 #13 5 0 5 #2 9 0 13 #4 2 0 4 #10 3 0 4 #1 7 6 18 #3 7 0 10 #10 2 0 3 #3 9 0 12 #6 0 0 2
12 ShowStepDown(SSD) 42 37 #7 3 0 4 #14 1 0 1 #13 4 0 4 #10 4 0 5 #13 1 0 1 #14 2 0 2 #12 5 0 5 #6 7 0 9 #12 3 0 3 #15 1 0 1 #15 3 0 3 #7 3 0 4
15 PLM-Specific 12 9 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #14 2 0 2 #10 0 0 1 #14 1 0 1 #10 3 0 4 #10 1 0 2 #14 0 0 0 #14 2 0 2 #13 0 0 0
9 FOOL GANG 62 34 #1 6 6 17 #13 2 0 2 #11 2 0 2 #11 1 0 1 #11 4 0 4 #6 5 0 7 #9 3 0 4 #12 0 0 0 #6 2 0 4 #13 0 0 0 #1 5 6 16 #10 4 0 5
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 FOOL GANG FGxwhywhyy 6 5 1 5 11
FGxToxickid
FGxSuleheen
FGx23AB
#2 ShiboNeko SomThuy 14 4 2 4 18
Mockingbirdz
Parax
ThongYIB
#3 thesky Jackthe–sky 5 3 3 3 8
Zaffar–sky
DomETH
MadDogthe–sky
#4 PintoGaming Tezxic 3 2 4 2 5
OXYZ
xTouyx2
aSahAzA
#5 Seth Gaming SETHmOzZPrO 2 2 5 2 4
SethJustBeg1n
SETHISSI
SETHXcrosz
#6 Friend zone 【FZ】dOtMOd 4 2 6 2 6
【FZ】Nemo
ลี้เป้5บาท
【FZ】เล็กไม่งอก
#7 ShowStepDown(SSD) ป๋านัดจัดให้ 3 1 7 1 4
izk
ปsะยุทร์จันทร์โอชๅ
MasatoRain
#8 Buriram.Gaming 「BRM」SIXLIVE 3 1 8 1 4
「BRM」PCVW
NIGHT–LIGHT
「BRM」DevilJ
#9 TokioStriker TOKIOrossited 2 1 9 1 3
TOKIOsparker
TOKIOmhuntoh
TOKIOshippyJR
#10 AionClock VersCruhteo 2 1 10 1 3
BabyDragonTV
MosChaos
GodJoma
#11 M4LA ESPORTS UnCleBearX 0 0 11 0 0
เหมียวเอง อิ อิ
Zlayer
LordLafell
#12 MiTH.ROE บ้านอยู่ดอนเมือง 1 0 12 0 1
ngviperdemon
KirosZ
Freddy555WTF
#13 OPz 3MAL 0 0 13 0 0
Laywish
MapleXD
I3reez
#14 Ultimate Night BetaGail 0 0 14 0 0
Joe14
Birch
ราราเบล
#15 PLM-Specific PLMxSkyMaxHero 0 0 15 0 0
PLMxMOMO77x
PLMxSomPong007
PLMxBIABIRDYz
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 OPz 3MAL 4 5 1 5 9
Laywish
MapleXD
I3reez
#2 ShiboNeko SomThuy 9 4 2 4 13
Mockingbirdz
Parax
ThongYIB
#3 M4LA ESPORTS UnCleBearX 2 3 3 3 5
เหมียวเอง อิ อิ
Zlayer
LordLafell
#4 Seth Gaming SETHmOzZPrO 7 2 4 2 9
SethJustBeg1n
SETHISSI
SETHXcrosz
#5 Ultimate Night BetaGail 4 2 5 2 6
Joe14
Birch
ราราเบล
#6 thesky Jackthe–sky 1 2 6 2 3
Zaffar–sky
DomETH
MadDogthe–sky
#7 Friend zone 【FZ】dOtMOd 6 1 7 1 7
【FZ】Nemo
ลี้เป้5บาท
【FZ】เล็กไม่งอก
#8 MiTH.ROE บ้านอยู่ดอนเมือง 5 1 8 1 6
ngviperdemon
KirosZ
Freddy555WTF
#9 PintoGaming Tezxic 4 1 9 1 5
OXYZ
xTouyx2
aSahAzA
#10 TokioStriker TOKIOrossited 0 1 10 1 1
TOKIOsparker
TOKIOmhuntoh
TOKIOshippyJR
#11 AionClock VersCruhteo 1 0 11 0 1
BabyDragonTV
MosChaos
GodJoma
#12 Buriram.Gaming 「BRM」SIXLIVE 2 0 12 0 2
「BRM」PCVW
NIGHT–LIGHT
「BRM」DevilJ
#13 FOOL GANG FGxwhywhyy 2 0 13 0 2
FGxToxickid
FGxSuleheen
FGx23AB
#14 ShowStepDown(SSD) ป๋านัดจัดให้ 1 0 14 0 1
izk
ปsะยุทร์จันทร์โอชๅ
MasatoRain
#15 PLM-Specific PLMxSkyMaxHero 0 0 15 0 0
PLMxMOMO77x
PLMxSomPong007
PLMxBIABIRDYz
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 AionClock VersCruhteo
BabyDragonTV
MosChaos
GodJoma
#2 PintoGaming Tezxic
OXYZ
xTouyx2
aSahAzA
#3 Seth Gaming SETHmOzZPrO
SethJustBeg1n
SETHISSI
SETHXcrosz
#4 Friend zone 【FZ】dOtMOd
【FZ】Nemo
ลี้เป้5บาท
【FZ】เล็กไม่งอก
#5 TokioStriker TOKIOrossited
TOKIOsparker
TOKIOmhuntoh
TOKIOshippyJR
#6 ShiboNeko SomThuy
Mockingbirdz
Parax
ThongYIB
#7 thesky Jackthe–sky
Zaffar–sky
DomETH
MadDogthe–sky
#8 Buriram.Gaming 「BRM」SIXLIVE
「BRM」PCVW
NIGHT–LIGHT
「BRM」DevilJ
#9 OPz 3MAL
Laywish
MapleXD
I3reez
#10 MiTH.ROE บ้านอยู่ดอนเมือง
ngviperdemon
KirosZ
Freddy555WTF
#11 FOOL GANG FGxwhywhyy
FGxToxickid
FGxSuleheen
FGx23AB
#12 Ultimate Night BetaGail
Joe14
Birch
ราราเบล
#13 ShowStepDown(SSD) ป๋านัดจัดให้
izk
ปsะยุทร์จันทร์โอชๅ
MasatoRain
#14 M4LA ESPORTS UnCleBearX
เหมียวเอง อิ อิ
Zlayer
LordLafell
#15 PLM-Specific PLMxSkyMaxHero
PLMxMOMO77x
PLMxSomPong007
PLMxBIABIRDYz

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย B


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
2 2Be_4horsemen 103 65 #6 6 0 8 #1 13 3 21 #7 0 0 1 #10 3 0 4 #14 0 0 0 #2 11 0 15 #12 3 0 3 #4 3 0 5 #2 10 0 14 #2 3 0 7 #2 3 0 7 #1 10 3 18
6 Signature Gaming 71 53 #12 6 0 6 #10 7 0 8 #2 5 0 9 #8 1 0 2 #11 9 0 9 #12 6 0 6 #7 0 0 1 #3 6 3 12 #10 3 0 4 #6 5 0 7 #8 3 0 4 #8 2 0 3
5 ขจร 80 43 #13 4 0 4 #13 4 0 4 #9 0 0 1 #4 7 0 9 #8 3 0 4 #5 2 0 4 #1 7 6 18 #12 0 0 0 #7 1 0 2 #11 3 0 3 #1 7 12 24 #5 5 0 7
9 Yahoo-Esport 58 40 #4 1 0 3 #5 6 0 8 #5 0 0 2 #11 4 0 4 #4 3 0 5 #6 13 0 15 #3 8 0 11 #5 0 0 2 #8 2 0 3 #7 1 0 2 #11 0 0 0 #7 2 0 3
12 M4 Squad 34 20 #11 1 0 1 #9 2 0 3 #6 5 0 7 #6 0 0 2 #2 2 0 6 #8 1 0 2 #9 0 0 1 #7 4 0 5 #11 4 0 4 #10 0 0 1 #7 1 0 2 #13 0 0 0
1 9987 152 74 #1 12 12 29 #2 5 0 9 #1 13 3 21 #9 3 0 4 #1 9 12 26 #14 1 0 1 #4 5 0 7 #8 5 0 6 #9 2 0 3 #1 8 12 25 #6 5 0 7 #1 6 3 14
14 Carrot Eat Rabbit 17 12 #3 0 0 3 #12 0 0 0 #8 8 0 9 #12 0 0 0 #9 4 0 5 #11 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0 #15 0 0 0
15 Daytrade.Bull 9 8 #9 1 0 2 #15 0 0 0 #11 0 0 0 #13 5 0 5 #15 2 0 2 #15 0 0 0 #14 0 0 0 #14 0 0 0 #14 0 0 0 #14 0 0 0 #14 0 0 0 #14 0 0 0
11 Armory Gaming 41 26 #15 0 0 0 #8 0 0 1 #12 3 0 3 #5 2 0 4 #2 7 0 11 #3 4 0 7 #11 1 0 1 #10 2 0 3 #12 1 0 1 #2 5 0 9 #12 0 0 0 #12 1 0 1
4 Attack All Around 85 51 #5 3 0 5 #4 9 0 11 #10 9 0 10 #1 1 3 9 #5 2 0 4 #13 2 0 2 #10 4 0 5 #13 0 0 0 #3 7 0 10 #13 1 0 1 #2 10 0 14 #1 3 6 14
3 ALPHA 94 51 #2 10 0 14 #6 3 0 5 #3 4 0 7 #1 4 3 12 #7 1 0 2 #7 4 0 5 #1 3 6 14 #1 3 3 11 #6 8 0 10 #12 2 0 2 #10 4 0 5 #6 5 0 7
8 TEDDY 70 46 #8 2 0 3 #3 3 0 6 #14 0 0 0 #7 7 0 8 #10 4 0 5 #1 5 3 13 #5 5 0 7 #9 6 0 7 #13 1 0 1 #2 4 0 8 #5 8 0 10 #9 1 0 2
7 NSPR-Gaming 71 42 #14 0 0 0 #14 0 0 0 #13 2 0 2 #1 10 6 21 #6 2 0 4 #10 0 0 1 #6 4 0 6 #1 11 3 19 #5 4 0 6 #9 4 0 5 #13 0 0 0 #4 5 0 7
10 The Easy Team 44 21 #10 5 0 6 #7 2 0 3 #4 1 0 3 #15 0 0 0 #12 1 0 1 #9 2 0 3 #13 0 0 0 #11 1 0 1 #1 1 6 12 #2 2 0 6 #4 4 0 6 #10 2 0 3
13 TA K DA 24 14 #7 1 0 2 #11 0 0 0 #15 0 0 0 #14 0 0 0 #13 0 0 0 #4 2 0 4 #8 2 0 3 #6 1 0 3 #4 2 0 4 #8 2 0 3 #9 1 0 2 #11 3 0 3
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#1 9987 ONIX
45BLACK
Rhamoriz
Nonnies
#2 Signature Gaming maitee
Vpz
KoogKeng
x2p
#3 ALPHA 「AP」ไก่2เหนียว
「AP」Macky
「AP」Mafeking
「AP」Mrjeiyk
#4 The Easy Team RFilm
หงุดหงิดอยากติดคุก
bkamster
gunza500
#5 Yahoo-Esport Lamoust
Usery
RETROISGOD
XforceJang
#6 M4 Squad OfficialLoser
เดจาวู
Phaiz
Alizia
#7 2Be_4horsemen 2BeJayers
2BeGems
2BeJobjab
2BeReggiez
#8 Carrot Eat Rabbit Shibazzzzz
HelloCorn
Peepo
Juso
#9 ขจร No4me
อยากต่อยหน้าเมีย
anakiNx
Aooooong
#10 Attack All Around AAAHuaHed
AAAxKonger
AAAxMckenz1e
AAAxWhiskey4x
#11 Daytrade.Bull DAY_Rubickz-
DAY_Julio
DAY_J4nku2of
DAY_JOWMAN
#12 Armory Gaming AGxXscipz
AGxToptap
AGxGamMy
AGxX2HIGHH
#13 NSPR-Gaming Jibbie
PINGUIN
เหม็นเปรี้ยว
Nst
#14 TEDDY TEDDY๐OlivierZ
HiS03ee2
400IQ
TEDDY๐Sniper
#15 TA K DA 700IQ
BlackKnight◎NN
Sirichai1519
BlacKsheep

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย C


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สาย D


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 1


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
1 PintoGaming 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
2 MiTH.ROE 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
3 Seth Gaming 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
4 TokioStriker 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
5 PLM-Specific 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
6 Friend zone 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
7 Buriram.Gaming 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
8 OPz 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
9 thesky 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
10 ShowStepDown(SSD) 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
11 AionClock 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
12 Ultimate Night 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
13 ShiboNeko 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
14 M4LA ESPORTS 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 PintoGaming Tezxic 0 0 0 0 0
OXYZ
xTouyx2
aSahAzA
#0 MiTH.ROE บ้านอยู่ดอนเมือง 0 0 0 0 0
ngviperdemon
KirosZ
Freddy555WTF
#0 Seth Gaming SETHmOzZPrO 0 0 0 0 0
SethJustBeg1n
SETHISSI
SETHXcrosz
#0 TokioStriker MAGSONUS 0 0 0 0 0
t0ngK-
PROTAXX
Sixsackz
#0 PLM-Specific PLMxSkyMaxHero 0 0 0 0 0
PLMxMOMO77x
PLMxSomPong007
PLMxBIABIRDYz
#0 Friend zone 【FZ】dOtMOd 0 0 0 0 0
【FZ】Nemo
ลี้เป้5บาท
【FZ】เล็กไม่งอก
#0 Buriram.Gaming 「BRM」SIXLIVE 0 0 0 0 0
「BRM」PCVW
NIGHT–LIGHT
「BRM」DevilJ
#0 OPz 3MAL 0 0 0 0 0
Laywish
MapleXD
I3reez
#0 thesky Jackthe–sky 0 0 0 0 0
Zaffar–sky
DomETH
MadDogthe–sky
#0 ShowStepDown(SSD) ป๋านัดจัดให้ 0 0 0 0 0
izk
ปsะยุทร์จันทร์โอชๅ
MasatoRain
#0 AionClock VersCruhteo 0 0 0 0 0
BabyDragonTV
MosChaos
GodJoma
#0 Ultimate Night BetaGail 0 0 0 0 0
Joe14
Birch
ราราเบล
#0 ShiboNeko SomThuy 0 0 0 0 0
Mockingbirdz
Parax
ThongYIB
#0 M4LA ESPORTS UnCleBearX 0 0 0 0 0
เหมียวเอง อิ อิ
Zlayer
LordLafell
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 PintoGaming Tezxic 0 0 0 0 0
OXYZ
xTouyx2
aSahAzA
#0 MiTH.ROE บ้านอยู่ดอนเมือง 0 0 0 0 0
ngviperdemon
KirosZ
Freddy555WTF
#0 Seth Gaming SETHmOzZPrO 0 0 0 0 0
SethJustBeg1n
SETHISSI
SETHXcrosz
#0 TokioStriker MAGSONUS 0 0 0 0 0
t0ngK-
PROTAXX
Sixsackz
#0 PLM-Specific PLMxSkyMaxHero 0 0 0 0 0
PLMxMOMO77x
PLMxSomPong007
PLMxBIABIRDYz
#0 Friend zone 【FZ】dOtMOd 0 0 0 0 0
【FZ】Nemo
ลี้เป้5บาท
【FZ】เล็กไม่งอก
#0 Buriram.Gaming 「BRM」SIXLIVE 0 0 0 0 0
「BRM」PCVW
NIGHT–LIGHT
「BRM」DevilJ
#0 OPz 3MAL 0 0 0 0 0
Laywish
MapleXD
I3reez
#0 thesky Jackthe–sky 0 0 0 0 0
Zaffar–sky
DomETH
MadDogthe–sky
#0 ShowStepDown(SSD) ป๋านัดจัดให้ 0 0 0 0 0
izk
ปsะยุทร์จันทร์โอชๅ
MasatoRain
#0 AionClock VersCruhteo 0 0 0 0 0
BabyDragonTV
MosChaos
GodJoma
#0 Ultimate Night BetaGail 0 0 0 0 0
Joe14
Birch
ราราเบล
#0 ShiboNeko SomThuy 0 0 0 0 0
Mockingbirdz
Parax
ThongYIB
#0 M4LA ESPORTS UnCleBearX 0 0 0 0 0
เหมียวเอง อิ อิ
Zlayer
LordLafell
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 PintoGaming Tezxic 0 0 0 0 0
OXYZ
xTouyx2
aSahAzA
#0 MiTH.ROE บ้านอยู่ดอนเมือง 0 0 0 0 0
ngviperdemon
KirosZ
Freddy555WTF
#0 Seth Gaming SETHmOzZPrO 0 0 0 0 0
SethJustBeg1n
SETHISSI
SETHXcrosz
#0 TokioStriker MAGSONUS 0 0 0 0 0
t0ngK-
PROTAXX
Sixsackz
#0 PLM-Specific PLMxSkyMaxHero 0 0 0 0 0
PLMxMOMO77x
PLMxSomPong007
PLMxBIABIRDYz
#0 Friend zone 【FZ】dOtMOd 0 0 0 0 0
【FZ】Nemo
ลี้เป้5บาท
【FZ】เล็กไม่งอก
#0 Buriram.Gaming 「BRM」SIXLIVE 0 0 0 0 0
「BRM」PCVW
NIGHT–LIGHT
「BRM」DevilJ
#0 OPz 3MAL 0 0 0 0 0
Laywish
MapleXD
I3reez
#0 thesky Jackthe–sky 0 0 0 0 0
Zaffar–sky
DomETH
MadDogthe–sky
#0 ShowStepDown(SSD) ป๋านัดจัดให้ 0 0 0 0 0
izk
ปsะยุทร์จันทร์โอชๅ
MasatoRain
#0 AionClock VersCruhteo 0 0 0 0 0
BabyDragonTV
MosChaos
GodJoma
#0 Ultimate Night BetaGail 0 0 0 0 0
Joe14
Birch
ราราเบล
#0 ShiboNeko SomThuy 0 0 0 0 0
Mockingbirdz
Parax
ThongYIB
#0 M4LA ESPORTS UnCleBearX 0 0 0 0 0
เหมียวเอง อิ อิ
Zlayer
LordLafell

ผลการแข่งขันรวมของ Group 2


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
1 Signature Gaming 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
2 Daytrade.Bull 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
3 Armory Gaming 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
4 2Be_4horsemen 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
5 Attack All Around 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
6 ALPHA 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
7 TEDDY 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
8 NSPR-Gaming 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
9 The Easy Team 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
10 ขจร 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
11 Yahoo-Esport 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
12 M4 Squad 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
13 9987 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
14 Carrot Eat Rabbit 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0 #0 0 0 0
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 Signature Gaming maiteE 0 0 0 0 0
Vpz
KoogKeng
x2p
#0 Daytrade.Bull DAY_Rubickz- 0 0 0 0 0
DAY_Julio
DAY_J4nku2of
DAY_JOWMAN
#0 Armory Gaming AGxXscipz 0 0 0 0 0
AGxToptap
AGxGamMy
AGxX2HIGHH
#0 2Be_4horsemen 2BeJayers 0 0 0 0 0
2BeGems
2BeJobjab
2BeReggiez
#0 Attack All Around AAAHuaHed 0 0 0 0 0
AAAxKonger
AAAxMckenz1e
AAAxWhiskey4x
#0 ALPHA 「AP」ไก่2เหนียว 0 0 0 0 0
「AP」Macky
「AP」Mafeking
「AP」Mrjeiyk
#0 TEDDY TEDDY๐OlivierZ 0 0 0 0 0
HiS03ee2
400IQ
TEDDY๐Sniper
#0 NSPR-Gaming Jibbie 0 0 0 0 0
PINGUIN
เหม็นเปรี้ยว
Nst
#0 The Easy Team RFilm 0 0 0 0 0
หงุดหงิดอยากติดคุก
bkamster
gunza500
#0 ขจร No4me 0 0 0 0 0
อยากต่อยหน้าเมีย
anakiNx
Aooooong
#0 Yahoo-Esport Lamoust 0 0 0 0 0
Usery
RETROISGOD
XforceJang
#0 M4 Squad OfficialLoser 0 0 0 0 0
เดจาวู
Phaiz
Alizia
#0 9987 ONIX 0 0 0 0 0
45BLACK
Rhamoriz
Nonnies
#0 Carrot Eat Rabbit Shibazzzzz 0 0 0 0 0
HelloCorn
Peepo
Juso
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
#0 Signature Gaming maiteE
Vpz
KoogKeng
x2p
#0 Daytrade.Bull DAY_Rubickz-
DAY_Julio
DAY_J4nku2of
DAY_JOWMAN
#0 Armory Gaming AGxXscipz
AGxToptap
AGxGamMy
AGxX2HIGHH
#0 2Be_4horsemen 2BeJayers
2BeGems
2BeJobjab
2BeReggiez
#0 Attack All Around AAAHuaHed
AAAxKonger
AAAxMckenz1e
AAAxWhiskey4x
#0 ALPHA 「AP」ไก่2เหนียว
「AP」Macky
「AP」Mafeking
「AP」Mrjeiyk
#0 TEDDY TEDDY๐OlivierZ
HiS03ee2
400IQ
TEDDY๐Sniper
#0 NSPR-Gaming Jibbie
PINGUIN
เหม็นเปรี้ยว
Nst
#0 The Easy Team RFilm
หงุดหงิดอยากติดคุก
bkamster
gunza500
#0 ขจร No4me
อยากต่อยหน้าเมีย
anakiNx
Aooooong
#0 Yahoo-Esport Lamoust
Usery
RETROISGOD
XforceJang
#0 M4 Squad OfficialLoser
เดจาวู
Phaiz
Alizia
#0 9987 ONIX
45BLACK
Rhamoriz
Nonnies
#0 Carrot Eat Rabbit Shibazzzzz
HelloCorn
Peepo
Juso

ผลการแข่งขันรวมของ Group 3


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 4


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 5


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 6


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 7


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 8


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 9


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 10


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 11


Rank Team Name Sum Total Kill R1 R2 R3 R4 R5 R6
Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score Rank Kills Heli Score Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 12


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 13


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 14


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 15


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum

ผลการแข่งขันรวมของ Group 16


Rank Team Name R1 R2 Sum
Rank Kills Score Rank Kills Score
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum
Rank Team Name Player Name Total Kills Kill Score Round Rank Rank Score Sum