MiTH คว้าแชมป์ SEA Fire Championship 2018

MiTH เฉือนเอาชนะ Ignis มาได้ในรอบชิงชนะเลิศอย่างดุเดือด พร้อมคว้าเงินรางวัลกว่า $4500 ได้ไปได้สำเร็จหลังฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไปได้ในที่สุด

นับว่าการแข่งขันที่ตึงเครียดมากที่สุดในรายการหนึ่ง เพราะเวลาในการแข่งนั้นเลทกว่ากำหนดค่อนข้าง จากปัญหาเครื่องเล่นและเซริฟเวอร์มีปัญหา จนกระทั่งทำให้เกิดประเด็นถกเถียงที่เป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในรอบชิง โดยน Round นึงด่าน Train ในด่านรอบชิงของ MiTH กับ Ignis นั้นเซริฟเวอร์ค้าง แต่เกิดหลังจากที่มีการทำดาเมจแล้ว ฝั่ง MiTH เหลือ 3 และ Ignis เหลือ 2 คน

ผู้เล่นของทาง Ignis นั้นก็ขอ pause และท้วงกับกรรมการแต่ทว่าผู้เล่นของ MiTH ยังคงเล่นไปตามปกติ เนื่องจากตามกฎการแข่งสากลนั้น หากแข่งแล้วเริ่มมีการทำดาเมจแล้ว ผลของการ pause นั้นจะถือเป็นโมฆะต้องรอจบใน Round นั้น ๆ

จึงมีการขอใช้สิทธิ์ตัวเองทั้ง 2 ทีม หยุดเกมนานกว่าเกือบ 1 ชั่วโมงจนสุดท้ายใน Round นั้นถือว่าเป็นไปตามผลเดิมไม่มีการรีกลับ ส่งผลให้ MiTH กลับมา comeback และเอาชนะไปได้ในที่สุด 16-14

Place USD Team
 1st $4,500
 MiTH.Streamer
 2nd $2,500
 Ignis
 3rd-4th $1,000
 29/90 eSports

 GOSU
place 5 to 8 
5th-6th $1,000
 Question Mark

 FrostFire
7th-8th $1,000
 Sad Story

 24BHB