กฎกติกา CS:GO

1. เงื่อนไขและวิธีการสมัครแข่งขัน

1.1 เงื่อนไขการสมัครแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันสมัครเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน (รวมตัวสำรองและโค้ช) โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องใช้แอคเคานท์ Steam และ HYPE ของตนเอง โดยแอคเคานท์ Steam จะต้องไม่ติด VAC ของเกม CS:GO และผู้แข่งขันต้องดูแลแอคเคานท์ของตนเองไม่ให้ติด VAC ของเกม CS:GO ตลอดการแข่งขัน
 • ชื่อทีม โลโก้ทีม ชื่อและภาพประจำตัวสมาชิกในทีมทุกคนต้องไม่เข้าข่ายอนาจาร ส่อเสียด หรือพาดถึงสถาบันหรือบุคคลอื่น

1.2 วิธีการสมัครแข่งขัน

ท่านสามารถสมัครแข่งขันได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. สมาชิกทีมทุกคนสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ hype.army โดยใช้แอคเคานท์ Steam ของตนเองในการสมัคร
 2. ตัวแทน 1 คนสร้างทีมบนเว็บไซต์ hype.army จากนั้นชวนเพื่อนเป็นสมาชิกในทีม
 3. ตัวแทนทีม 1 คนกดปุ่มสมัครแข่งขันทัวร์นาเมนต์ จากนั้นเลือกผู้เล่นที่จะเข้าแข่งขันและระบุช่องทางให้ทีมงานติดต่อกลับ

1.3 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 • ระหว่างเปิดรับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนรายชื่อผู้เล่น หรือถอนตัวได้
 • หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแอคเคานท์ที่ใช้แข่งในทุกกรณี

1.4 การใช้ผู้เล่นแทน (Stand-in)

ไม่สามารถส่งโค้ช หรือผู้เล่นอื่น (Stand-in) เข้าแข่งขันแทนได้ตลอดทัวร์นาเมนต์ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุม ทางทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีไป

1.5 โค้ช

แต่ละทีมสามารถมีโค้ชได้ 1 คน โดยโค้ชจะสามารถเข้าดูเกม (Spectate) ได้ตลอดการแข่งขัน รวมถึงสามารถใช้คำสั่งขอเวลานอกได้ แต่จะไม่สามารถเข้าแข่งขันได้

2. รูปแบบและกำหนดการแข่งขันเบื้องต้น

2.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก

 • แข่งขันรอบ 128 ทีม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • แข่งขันรอบ 64 ทีม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
 • แข่งขันรอบ 32 ทีม และ 16 ทีม วันที่ 20 กุมภาพันธ์
 • จัดการแข่งขันแบบออนไลน์
 • แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้คัดออก)
 • แต่ละแมตซ์แข่งขันแบบ Best Of 1 (BO1)

2.2 การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย

 • แข่งขันวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 วันละ 2 คู่
 • จัดการแข่งขันแบบออนไลน์
 • แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้คัดออก)
 • แต่ละแมตซ์แข่งขันแบบ Best Of 3 (BO3)

2.2 การแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้าย และรอบชิงชนะเลิศ

 • แข่งขันวันที่ 2 มีนาคม 2562
 • จัดการแข่งขันแบบ LAN ที่ ARENA+
 • แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้คัดออก)
 • แต่ละแมตซ์แข่งขันแบบ Best Of 3 (BO3)

3. การนัดเวลาแข่งขัน

 • ทางทีมงานจะประกาศสายการแข่ง พร้อมทั้งเวลาแข่งแต่ละคู่ทางเว็บไซต์ hype.army ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเวลาแข่งได้

4. การรายงานตัว (Check-in)

 • ผู้แข่งขันจะต้องส่งตัวแทนทีม ทีมละ 1 คนเพื่อ check-in และ veto map ในเว็บไซต์ hype.army ภายใน 15 นาที นับจากเวลานัดแข่งขัน
 • ทีมที่ไม่มีตัวแทนเข้ามา check-in ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับแพ้โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อตัวแทนเช็คอินแล้ว ให้รอที่หน้าเว็บเพื่อเลือกแผนที่แข่งขันต่อไป
 • ระหว่างรายงานตัว ผู้เล่นคนอื่นๆ สามารถเข้าไปรอในเซิฟเวอร์แข่งเพื่อวอร์มอัพก่อนได้ (ระบบจะโหลดแผนที่ Shortdust ไว้ให้ระหว่างที่ยังไม่ได้ veto map)

5. การเลือกแผนที่แข่งขัน (Veto map)

5.1 วิธีการเลือกแผนที่แข่งขัน

เมื่อทั้งสองทีมเช็คอินแล้ว ระบบจะให้ผู้แข่งขันจะเลือกแผนที่ที่ใช้แข่งขันด้วยวิธีการ Map veto

โดยเลือกจากชุดแผนที่ (Map pool) ล่าสุดที่ประกาศโดย Value เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Inferno
 • Train
 • Mirage
 • Nuke
 • Overpass
 • Cache
 • Dust 2

5.2 ลำดับการเลือกแผนที่แข่งขัน

สำหรับแมตซ์ Best of 1 จะใช้ลำดับการเลือกดังนี้:

 1. Team A ban map
 2. Team B ban map
 3. Team A ban map
 4. Team B ban map
 5. Team A ban map
 6. Team B ban map
 7. ระบบ pick map #1 (เลือก map สุดท้ายอัตโนมัติ)
 8. Team A pick side for map #1

สำหรับแมตซ์ Best of 3 จะใช้ลำดับการเลือกดังนี้:

 1. Team A ban map
 2. Team B ban map
 3. Team A pick map #1
 4. Team B pick side for map #1
 5. Team B pick map #2
 6. Team B pick side for map #2
 7. Team A ban map
 8. Team B ban map
 9. ระบบ pick map #3 (เลือก map สุดท้ายอัตโนมัติ, เลือกฝั่งโดยใช้รอบมีดในเกมตัดสิน)

6. การเข้าสู่เซิฟเวอร์ และเริ่มการแข่งขัน

เมื่อตัวแทนทีมเลือกแผนที่เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแจ้งคำสั่งสำหรับเข้าเซิฟเวอร์แข่ง ให้ผู้เล่นทุกคนเข้าเกมและใช้คำสั่งดังกล่าวเพื่อเข้าเซิฟเวอร์แข่ง ภายในช่วงวอร์มอัพ 15 นาที เมื่อพร้อมแล้วให้พิมพ์คำสั่ง !ready ในช่องแชท ให้ครบทั้ง 5 คน

ข้อบังคับในการเข้าสู่เซิฟเวอร์แข่งมีดังนี้:

 • เฉพาะผู้เล่นที่มี Steam ID ตรงกับรายชื่อที่สมัครแข่งขันเท่านั้นที่สามารถเข้าเซิฟเวอร์ได้ ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้แข่งขันในแมตซ์นั้นและทีมงานจะถูกตัดออกจากเซิฟเวอร์
 • ทีมที่ไม่มีผู้เล่นครบ 5 คน เมื่อหมดเวลาในช่วงวอร์มอัพจะถูกปรับแพ้โดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่ทีมมีสมาชิกมากกว่า 5 คน สามารถให้สมาชิกคนใดเข้าเซิฟเวอร์แข่งก็ได้ แต่เซิฟเวอร์จะจำกัดให้เข้าเกมได้พร้อมกันเพียง 5 คนเท่านั้น
 • ในกรณีที่การแข่งขันรอบนั้นมีการเลือกฝั่งด้วยรอบมีด รอบมีดจะเริ่มหลังจากทั้งสองทีมพร้อมแล้ว
 • ในกรณีที่แมตซ์นั้นมีการแข่งขันมากกว่า 1 แผนที่ (เช่น BO3) แผนที่ต่อไปจะโหลดที่เซิฟเวอร์เดิมโดยอัตโนมัติหลังจบเกม แต่เวลาในช่วงวอร์มอัพจะเปลี่ยนเป็น 10 นาที ผู้เล่นสามารถพักในช่วงเวลาดังกล่าวได้
 • ในกรณีที่แมตซ์นั้นมีการถ่ายทอดสด หรือเป็นการแข่งขันแบบแลน ทางทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการวอร์มอัพและพักระหว่างเกมได้ตามความเหมาะสม

7. การปรับตั้งค่าเกม

เซิฟเวอร์แข่งได้ตั้งค่าในการแข่งขันไว้ดังนี้

7.1 รูปแบบการแข่งในแต่ละเกม

 • แต่ละเกม แข่งเกมละ 30 รอบ โดยมีเงินเริ่มต้น 800$ และสลับฝั่งหลังจบรอบที่ 15 ทีมใดชนะได้ 16 รอบก่อน เป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น
 • หากแข่งครบ 30 รอบแล้วเสมอกัน จะแข่งต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ (Overtime) ครั้งละ 6 รอบ โดยแต่ละครั้งจะมีเงินเริ่มต้น 16,000$ และสลับฝั่งหลังจบรอบที่ 3 ทีมใดชนะได้ 4 ใน 6 รอบก่อน เป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น
 • หากแข่งในช่วงต่อเวลาพิเศษครบ 6 รอบแล้วเสมอกันอีก จะแข่งต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครั้งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ

7.2 การปรับตั้งค่าเวลาที่ใช้ในเกม

 • เวลาวอร์มอัพก่อนเริ่มเกม เกมแรก 15 นาที เกมถัดๆ ไป 10 นาที
 • Freeze time/Buy time (เวลาหยุดนิ่งและซื้อของก่อนเริ่มแต่ละรอบ) 20 วินาที
 • Round time (เวลาเล่นเกมต่อรอบ ไม่รวมเวลากู้ระเบิด) 1 นาที 55 วินาที
 • เวลากู้ระเบิด 40 วินาที
 • เวลาพักครึ่ง/เวลาพักก่อนช่วงต่อเวลาพิเศษ/เวลาพักครึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษ 45 วินาที

7.3 การปรับตั้งค่าอื่นๆ

การปรับตั้งค่าอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น จะใช้การตั้งค่าเดียวกับการตั้งค่าของ ESL

8. การขอเวลานอก หยุดการแข่งขัน และแก้ปัญหาต่างๆ

8.1 การขอเวลานอก

 • ผู้แข่งขันสามารถขอเวลานอก เพื่อหยุดพักและวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมได้ ทีมละ 4 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที โดยพิมพ์คำสั่ง !timeout หรือ !pause ในช่องแชท ระบบจะเริ่มเวลานอกหลังจากจบรอบนั้น

8.2 การขอหยุดการแข่งขัน

 • หากผู้แข่งขันเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่จะต้องหยุดเกม ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเวลานอกทางเทคนิคได้ ทีมละไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที โดยพิมพ์คำสั่ง !tech ในช่องแชท
 • หากผู้แข่งขันขอ !tech ระหว่างเกม โดยไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น (ยังไม่มี damage และยังไม่วางระเบิด) ระบบจะยกเลิกรอบนั้นให้โดยอัตโนมัติ แล้วหยุดการแข่งขัน
 • หากผู้แข่งขันขอ !tech ระหว่างเกม โดยเกิดการสูญเสียขึ้นแล้ว ผู้แข่งขันจะต้องเล่นรอบนั้นจนจบก่อน ระบบจึงจะหยุดการแข่งขันให้
 • หากแก้ไขปัญหาเสร็จก่อนแล้วต้องการเข้าสู่เกมทันที สามารถพิมพ์ !resume ทั้งสองฝั่งเพื่อกลับสู่เกมได้
 • หากผู้แข่งขันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากขอใช้เวลานอกจนครบแล้ว จะต้องแข่งขันต่อไปในสภาพนั้นๆ
 • ในกรณีที่แมตซ์นั้นเป็นการแข่งขันแบบแลน ทางทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการขอหยุดเกมได้ตามความเหมาะสม

8.3 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

 • เนื่องจากเซิฟเวอร์จะจำกัดให้เข้าเกมได้พร้อมกันเพียง 5 คนเท่านั้น ดังนั้นผู้แข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ โดยให้ผู้เล่นที่จะออก ออกจากเซิฟเวอร์ก่อน จากนั้นจึงให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแทน
 • เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้เล่นเอง ควรใช้สิทธิ์ขอเวลานอกเพื่อเปลี่ยนตัวผู้เล่น เนื่องจากหากผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาจะเล่นได้ในรอบต่อไปเท่านั้น

8.4 การหยุดเกมเพื่อแจ้งปัญหากับทีมงาน

 • ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ทั้ง 2 ทีม ตกลงกันก่อน แต่หากตกลงกันไม่ได้ ให้ขอเวลานอกทางเทคนิคด้วยคำสั่ง !tech และขึ้นมาแจ้งทีมงานใน Teamspeak ทันที
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน และผู้เล่นทั้ง 2 ทีม ยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้น (โดยที่ไม่ขึ้นมาแจ้งทีมงาน) ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามนั้น ไม่สามารถประท้วงย้อนหลังได้

9. การถ่ายทอดสด (Stream) ระหว่างการแข่งขัน

ผู้เล่นที่เป็น Streamer อนุญาติให้ทำการ Stream ระหว่างแข่งขันได้แต่ต้องเซ็ทดีเลย์เป็นอย่างน้อย 2 นาที และRecap รายการจากต่อจากช่องหลักได้ (โปรดระวังความขัดแย้งของ Sponsor ของตัวท่านเอง เนื่องจากรายการแข่งขันมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ)

10. ผลการแข่งขัน

ระบบจะรายงานผลการแข่งขัน และบันทึก demo ไว้ที่เว็บไซต์ hype.army โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ผู้แข่งขันจะต้องจับภาพหน้าจอ (capture) ตารางคะแนนเมื่อจบแต่ละเกม เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

11. การก่อกวน โกง และการร้องเรียนการแข่งขัน

11.1 การก่อกวนการแข่งขัน

กรรมการสามารถลงโทษผู้ที่ก่อกวน หรือทำให้เกิดปัญหาใดๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน ทั้งระหว่างก่อนการแข่งขัน และในการแข่งขันได้ โดยการตักเตือน, ปรับคะแนน, ปรับให้ทีมแพ้ในแมตซ์นั้น หมดสิทธิ์แข่งขันในทัวร์นาเมนต์, หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

11.2 การโกงการแข่งขัน

กรรมการสามารถลงโทษผู้ที่โกงการแข่งขัน โดยการตักเตือน, ปรับคะแนน, ปรับให้ทีมแพ้ในแมตซ์นั้น หมดสิทธิ์แข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ และ/หรือทัวร์นาเมนต์อื่นๆ ที่จัดโดยผู้จัดการแข่งขัน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

การโกงการแข่งขันนั้นรวมไปถึงพฤติกรรมต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครแข่งขันไม่มีสิทธิ์สมัครตามเงื่อนไขการสมัครแข่งขัน
 • การให้ผู้อื่นที่ไม่ได้สมัครแข่งขันเล่นแทนตนเอง
 • การใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดยผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่ง หรือทุกคน
 • การใช้บั๊ก (Bug) หรือข้อผิดพลาดภายในเกม เพื่อสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่ง
 • การจงใจทำให้ซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้แข่งขันมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นของตนเอง ของคู่แข่งขัน หรือของทีมงานจัดการแข่งขัน
 • การดูการถ่ายทอดสดระหว่างการแข่งขัน (Stream snipe)

11.3 การร้องเรียนผลการแข่งขัน

หากผลการแข่งขันไม่ถูกต้อง หรือมีหลักฐานว่าคู่แข่งโกงการแข่งขัน ให้แจ้งทีมงานภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่แข่งขัน พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน

12. การตัดสินและการเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขัน

 • หากมีการฝ่าฝืนกฏ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับโทษที่สมควรจะได้รับ และอาจจะนำพาไปสู่การปรับแพ้ในที่สุด
 • หากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงโทษผู้เข้าแข่งขัน หรือปรับเปลี่ยนโทษตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการตัดสินผิดพลาด
 • กฎกติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด