SteelSeriesThailand

กติกาการแข่งขัน Roccat #3 Online Tournament - Point Blank

การแข่งขันต่างๆของ Roccat เพื่อชาว FPS โดยเฉพาะ
Forum rules
Image
User avatar
KirosZ
MOD ADMIN Everything
MOD ADMIN Everything
Posts: 16728
Joined: Mon 20 Jul 2009 2:26 am
Status: Offline

กติกาการแข่งขัน Roccat #3 Online Tournament - Point Blank

Unread postby KirosZ » Tue 11 Jan 2011 9:33 am

แข่งโหมด วางบอม นะครับ

เพิ่มเติมกติกา
A: ไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่อยู่นอกเหนือรายชื่อ ตัวจริง และตัวสำรองที่สมัครไว้ มาลงเล่นแทนเด็ดขาด!

ถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองลงเล่นต้องให้จบครึ่งนึงก่อนเท่านั้น ไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวระหว่างเกม

และถ้าหากทีมใดเกิดปัญหา ผู้เล่นเกิดไม่ว่างหรือเกิดปัญหาใดๆ ให้ดำเนินการแข่งขันต่อไปในจำนวนที่เหลือจนจบการแข่งขัน หรือให้ทำการสละสิทธิ์การแข่งขันไปในทันที


กติกาการแข่งขันโดยทั่วไป

1. แข่ง 1 รอบ ต่อ 1 วัน แข่งทุกวันจนจบการแข่งขัน ในระบบ Double Elimination

2. ทำการแข่งขันในระบบ Clan War และ Normal Mode (ในกรณีที่ต้องการให้กรรมการเข้าไปควบคุมการแข่งขัน)

3. ก่อนการแข่งขัน ทีมใดทีมหนึ่งจะต้องตั้งกระทู้นัดหมายเวลาใน Exalt PointBlank tournament ให้เรียบร้อย และตอบในกระทู้ดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการนัดหมาย เริ่มการแข่งขันเวลา 20.00 น. และสายได้ไม่เกิน 30 นาที

4. หากจะขอเลื่อนเวลาการแข่งขัน ให้ post บอกสาเหตุ และเวลาและสถานที่ที่นัดการแข่งขันด้วย

5. กรุณามาแข่งให้ตรงเวลา 20.00 น. และแข่งให้เสร็จก่อนเวลา 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถ้าทีมไหนแข่งเสร็จหลังจาก 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยไม่มีสาเหตุซึ่งสามารถยอมรับได้ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

- ในขณะที่อีกทีมขอเลื่อนการแข่งขัน จากเวลาปกติ ทีมของคุณมีสิทธิ์ขาดที่จะไม่ให้เลื่อน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

6. มีสมาชิก 5 – 7 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 2 คน)

7. ใช้ ID ของตนเองในการแข่งขัน

8. กำหนดให้การแข่งขันมีรอบการแข่งขันทั้งหมด 10 Win

a. แบ่งเป็นครึ่งแรก 5 Win และครึ่งหลัง 5 Win
b. เมื่อแข่งขันครบ 10 Win จะทำการตัดสินโดยพิจารณาตามลำดับดังนี้

I. ทีมที่มี Win มากกว่าเป็น ทีมชนะ
II. กรณีที่มี Win เท่ากัน แต้ม Lose จะถูกนำมาพิจารณา โดยทีมที่มีแต้ม Lose น้อยกว่าถือว่าเป็นทีมชนะ
III. กรณีที่มี Win และ Lose เท่ากัน ให้ทำการแข่งขันใหม่ หากทีมใดชนะทั้ง 2 เกมส์ จะถือว่าเป็นผู้ชนะทันที

c. กำหนด 5 Wins ทุกครั้งที่มีการสร้างห้อง

d. เมื่อประกาศผลการประกบคู่ ทีมที่มีชื่อขึ้นก่อนจะได้เป็นผู้สร้างห้อง และได้อยู่ ฝ่ายรับ (สีน้ำเงิน) ก่อน

9. Map ที่ใช้ทำการแข่งขัน
• Downtown
Image

• Luxville
Image

• Stormtube
Image

• Blow City
Image

*เนื่องจากปกติมีการใช้ Map ซํ้ามากทางทีมงานจึงต้องทําการเพิ่มแม็พเข้าไปเพื่อจะได้มีการทําการแข่งในแม็พใหม่ไม่ซํ้ากัน
(หากมีการเปลี่ยนแปลงแมพที่ใช้ทำการแข่งขันในรอบใด ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบก่อน)

10. หากทีมใดมีผู้เล่นหลุดระหว่างการแข่งขัน อันเนื่องจากปัญหาที่ Server ให้เกมที่แข่งขันขณะนั้น ถือเป็นโมฆะ
และทำการแข่งขันต่อ เมื่อผู้เล่นที่เกิดปัญหาพร้อมแข่งขัน

11.หากพบว่าทีมไหนมีผู้เล่นที่มี Ping แดง จนทำให้ ดำเนินการแข่งขันต่อไปไม่ได้ การตัดสินในเกมนั้น จะอยู่ในอยู่ในดุลพินิจของกรรมการ

12. หากทีมใดมีผู้เล่นหลุดระหว่างการแข่งขัน อันเนื่องจากความประมาทของผู้เล่นเอง , ไฟดับ , Internet หลุด และอยู่ในช่วงการแข่งขัน
ของ เกมแรกในครึ่งแรก สามารถทำการ Re-Match ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ทีมที่ขอรีแมทช์จะต้องมีสกอร์นำอยุ่หรือเท่ากัน และทำการรอ ผู้เล่นที่หลุดไปกลับเข้าห้องมาใหม่ได้ภายในเวลา 10 นาที
ซึ่งถ้าเลย 10 นาทีแล้วยังไม่เข้าเกมมา ให้เอาตัวสำรองลงแข่งขันแทน หรือถ้าไม่มีตัวสำรอง ให้แข่งขันตามจำนวนคนที่เหลือไปจนจบ
* กรณีเลยเกมที่สามของครึ่งแรกไปแล้ว จะไม่สามารถรีแมทช์ได้ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันต่อจนจบทั้งสองครึ่ง โดยแต่ละทีมมีสิทธิขอรีแมทช์ได้ 2 ครั้งต่อแมทช์


13.ทีมที่เข้าแข่งขันหากฝ่าฝืนข้อกำหนดในกติกา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่านั้น จะถูกปรับแพ้ทันที

14.หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ขั้นต้นให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการตัดสิน

15.การรายงานผล ให้ทีมชนะ ทำการเซฟภาพจบการแข่งขัน แล้วนำมาโพสในกระทู้ ที่ทีมงานจัดไว้ให้โพสผลการแข่งขัน
โดยมีแบบฟอร์มการโพสดังนี้

team XXX vs team BBB

team XXX won

Score 5-4 (ในกรณีที่แต้ม Win เท่ากันให้กำกับท้ายว่าแต้ม lose เท่าไหร่)

Picture
16.หัวหน้าทีมเท่านั้นสามารถประท้วงผลการแข่งขันได้

17.หาก คุณเจอกับทีมที่ไม่สามารถเล่นตาม ID ที่ตรงกับสมัครได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่แข่งด้วยได้ หรือแข่งขันโดยยอมให้อีกทีมใช้ ID อื่น

- หากเกิดการเล่นเกมไปแล้ว มี ภาพจบ ไปแล้ว (โดยชื่อที่ใช้ใน ภาพจบ ต้องตรงกับชื่อ ID ที่สมัคร ทั้ง 2 ทีม อย่างน้อยทีมละ 3 คน) ทางกรรมการจะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นของทีมนั้นๆไม่ว่ากรณี ใดๆ หากไม่ยอมรับ กรุณาแจ้ง ก่อนที่จะ start game เท่านั้น
- คุณสามารถปรับแพ้บายอีกทีมได้หากอีกทีมไม่สามารถนำผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้มาเล่นภายใน 30 นาที หลังจากเวลานัด

18.หาก กรรมการตัดสินว่า ทีมใดใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันครั้งต่อๆไปถาวร สิ่งที่คุณจะได้รับจากรายการนี้คือความภาคภูมิใจ จงอย่าทำให้มันแปดเปื้อนด้วยวิธีการสกปรก

19. ไม่มีรางวัลที่เป็นวัตถุหรือเงินสำหรับผู้ชนะ คงมีแต่ "เกียรติยศ และสิทธิในการเข้าสู่ Hall of Fame ของ Exalt eSports" รายการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทีมต่างๆได้แข่งขันกันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของทีมแต่ละทีม

20. ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้หลังจากแข่งขันผ่านไปแล้ว 3 วิน (อนุโลมให้ 3 วินเท่านั้นเผื่อมีผู้เล่นหลุด) หลังจากนั้นไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวอีก

22. การเอาคนที่ไม่มีรายชื่อมาลงแข่งขันนั้น ขึ้นอยู่กับอีกทีมจะอนุญาติหรือไม่

23. เรื่องการ Ping ถ้ามีการปิงเกิดขึ้น อีกทีมสามารถขอหยุดเกมส์ได้หลังจากจบวินไปแล้วเท่านั้น เมื่อเริ่มวินใหม่ให้ขอหยุดเกมส์ แต่วิน เท่าเดิม ในกรณี นี้ให้ทีมที่ Ping ทำการแก้ไข จนสามารถแข่งต่อได้ แต่ถ้าเมื่อเข้าเกมส์ไปแล้วยังพบว่า Ping อีกให้ หยุดเกมส์ และ สามารถทำได้ดังนี้ เปลี่ยนตัวผู้เล่น หรือ เลื่อนการแข่งขัน ออกไปอีก แต่คะแนนยังคงเดิม

หมายเหตุ
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฎต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Last edited by KirosZ on Mon 10 Oct 2011 3:43 pm, edited 13 times in total.


Stream on twitch.tv : https://www.twitch.tv/kiroszlol

ZOWIE EC2-A
SteelSeries QcK Heavy
Razer HammerHead V2 + Sound Blaster Omni Surround 5.1
Razer Blackwidow Chroma V2
MSI GE72 2QF Apache Pro


Playing: CS:GO , FO3 , PUBG

Image
Image

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest