SteelSeriesThailand

แม่และเด็ก นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต วัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องลูกน้อย

พูดคุยเกี่ยวกับเกมยิง แต่นี่เป็นเกมยิงประตูครับ ฮาๆๆๆ
thorng1
ไก่สัส !!
ไก่สัส !!
Posts: 34
Joined: Fri 17 Aug 2018 2:42 pm
Status: Offline

แม่และเด็ก นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต วัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องลูกน้อย

Unread postby thorng1 » Mon 03 Sep 2018 9:51 am

bold textImage

นมแม่ คือวัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องลูกน้อย และเสริมภูมิคุ้มกันให้กับก้าวแรกของการเจริญเติบโต ความสำคัญของนมแม่จึงเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรู้กันเป็นอย่างดี แม่และเด็ก
จึงเกิดเป็นสัปดาห์นมแม่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก คือ WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) ที่มีภารกิจในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสื่อสารให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มากขึ้น โดยในปีนี้มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดงานร่วมกับ กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ธีม “นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต Breastfeeding Foundation of Life”

นมแม่ ก็เหมือนรากแก้วในการที่จะทำให้ทุกชีวิตเจริญเติบโตขึ้นมา พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวภายในงานสัปดาห์นมแม่ว่า ได้เฟ้นหาและมอบรางวัลให้กับครอบครัวนมแม่ต้นแบบทั้ง 20 ครอบครัว ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน 6 เดือน และกินนมแม่พร้อมอาหารตามวัย 2 ปี หรือนานกว่านั้น ตลอดจนคุณแม่ที่มีความรู้เรื่องพัฒนาการของลูก และดูแลลูกด้วยคู่มือพัฒนาการเด็ก DSPM จากสถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ และที่สำคัญครอบครัวต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้สังคมเข้าใจและสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วย แม่และเด็ก
ซึ่งการที่ให้ลูกกินนมแม่เป็นเหมือนรากฐานที่จะทำให้เด็กเจริญเติบโต แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย


vendris
GLOBAL ELITE
GLOBAL ELITE
Posts: 49595
Joined: Fri 08 Mar 2019 8:28 pm
Status: Online

Re: แม่และเด็ก นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต วัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องลูกน้อย

Unread postby vendris » Wed 19 Jun 2019 9:18 am


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests